پست‌ها

یارانه‌های مضحک: گسترش خشونت و تجزیه‌ی جامعه!

تصویر
| گفت‌وگوی تلویزیون فارسی صدای آمریکا با احمد بخارایی، حمید آصفی و رضا قرشی درباره‌ی هزینه‌ی سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی بر خانوار ایرانی | پخش‌شده در ویژه‌برنامه‌ی خبری، چهارشنبه ۲۱ اردی‌بهشت ۱۴۰۱، ساعت ۲۰ |  فایل شنیداری (احمد بخارایی)   | فایل ویدئویی (احمد بخارایی):   👇 |  فایل شنیداری (کل برنامه) |  فایل ویدئویی (کل برنامه):   👇 | احمد بخارایی:  در این  گفت‌و‌گوی کوتاه با صدای آمریکا  به این موارد اشاره داشتم: … وجود موانع ساختاری در ایران  #اسلامی  برای تحقق  #عدالت_اجتماعی  که ریشه در  #ایدئولوژی‌  مذهبی حاکمیت دارد و «خودی ـ غیر خودی» و « #تبعیض » در آن ریشه‌ای است … …  #گسست_اجتماعی  و سیر صعودی آمار  #انحرافات  در این ۴۳ سال در دولت‌های  #اصلاح‌طلب  و  #اعتدالی  و  #اصول‌گرا  … … امور  #اقتصاد  و  #سیاست  در دست کسانی که مذهبی‌اند و فاقد «عقل» و نیز کسانی که تظاهر به مذهب‌خویی می‌کنند … … گسترش  #خشونت  از  #خوزستان  به شهرهای دیگر در روزهای آتی … … لزوم تداوم  #مطالبه‌گری  افراد و گروه‌ها و انجمن‌های صنفی و علمی به قصد «فشار از پایین» و «چانه زنی در بالا» … … احتمال ب

درنگ | هم‌راهی در اعتراض!

تصویر
|  فراخوان شرکت در گردهم‌آیی اعتراضی |  دیدگاه شما  |

فوران بی‌اعتمادی اجتماعی: خروش قریب‌الوقوع گرسنگان

تصویر
| گفت‌وگوی روزنامه‌ی «جهان صنعت» با احمد بخارایی، علی‌اصغر سعیدی و امیر لطفی‌حقیقت درباره‌ی گرانی نان | منتشرشده در شنبه ۱۷ اردی‌بهشت ۱۴۰۱  | نمایش گزارش | فایل شنیداری | | احمد بخارایی: فایل شنیداری گفت‌وگو با روزنامه شامل ۲۲ دقیقه دربردارنده‌ی مباحث بیش‌تری نسبت به متن منتشره است و بخش‌های اصلی تحلیل که عبور از خطوط قرمز تلقی شده قابل چاپ نبوده که درست بحث‌های اصلی همان‌ها هستند که در نگاه چهارم به آن‌ها پرداختم اما کلاً حذف شده است. در این فایل، نهایتاً و مستدلاً متذکر شده‌ام که نظام حکم‌رانی در ایران در چهار حوزه: فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، نمره‌ی مردودی گرفته است. فایل شنیداری ضمیمه است و تقدیم می‌شود.  | متن منتشره: از چهار زاویه می‌توان به این موضوع نگاه و سپس تحلیل کرد. نگاه اول جنبه تاریخی و مقایسه‌ای با نمونه مشابه در گذشته دارد. نگاه دوم جنبه مقایسه‌ای با پدیدارها و مسائل موجود و اکنونی دارد. نگاه سوم به توصیف این پدیدار مربوط است و بالاخره نگاه چهارم جنبه تبیینی دارد و به این سوال پاسخ می‌دهد که‌ چرا این موضوع می‌تواند بحران‌زا شود که این نگاه هم در سه سطح خرد و می

خشونت معلم علیه دانش‌آموز، بازتاب خشونت ساختارها علیه معلم!

تصویر
| گفت‌وگوی روزنامه‌ی شرق با احمد بخارایی و رضا شفاخواه درباره‌ی خشونت‌ورزی در فضای آموزشی | منتشر شده در ۱۰ اردی‌بهشت ۱۴۰۱، شماره‌ی ۴۲۶۹ | نمایش گزارش | | احمد بخارایی: در گفت‌وگو با روزنامه‌ی شرق در تحلیل رفتار‌های خشونت‌بار معلمان علیه دانش‌آموزان به این موارد اشاره کردم:  خشونت‌ورزی در مدارس در سه سطح: خرد، میانه و کلان به تفکیک دو دسته عوامل شامل: «دلائل» و «علل» قابل تحلیل‌اند … ۱ـ «دلیل» رفتار معلم در سطح «خرد»: ویژگی‌های شخصیتی و روانی او که زمینه‌ساز کسب «اقتدار» و تبدیل شدن « قدرت» معلم به « زور» و « سلطه» به مدد نظام گزینشی در آموزش و پرورش بوده است … ۲ـ «دلیل» رفتار معلم در سطح «میانه»: احساس عدم اعتبار سازمانی و صنفی به تفکیک معلمان در مدارس دولتی و انتفاعی … ۳ـ «دلیل» رفتار معلم در سطح «کلان»: احساس عدم برخورداری از پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی مناسب در جامعه و استنتاج‌ها ناشی از اعمال سلطه بر آن‌ها و سرکوب‌شان … ۴ـ «علت» رفتار معلم در سطح «خرد»: عدم پذیرش اعمال قدرت معلم از سوی دانش‌آموزان و والدین و بحران در گروه مرجع … ۵ـ «علت» رفتار در سطح «میانه»: بازتولید روابط سلطه و ز

اعتراضیه‌ی زنان سینماگر ـ آزار جنسی ـ مردستیزی ـ رادیکالیسم

تصویر
گزارش روزنامه‌ی مردم‌سالاری از صحبت‌های احمد بخارایی در نشست کلاب‌هاوسی بررسی ابعاد بیانیه‌ی اعتراضی زنان سینماگر نسبت به آزار جنسی مردان سینماگر به میزبانی خبرآنلاین | برگزار شده در پنج‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ و منتشر شده در یک‌شنبه ۴ اردی‌بهشت ۱۴۰۱ | نمایش گزارش: | احمد بخارایی: قبل از هر چیز در ابتدا باید مشخص شود که واحد اصلی تحلیل و سوال این جلسه چیست؟ بیانیه است؟ بحث جنسیت زدگی در جامعه است یا دفاع از حقوق زنان؟ ملاحظه می شود که دوستان از هر دری سخنی می گویند و این شاید مناسب یک نشست علمی نباشد، اما من حسب عنوان اصلی این نشست و موضوعی که بر اساس آن دعوت به حضور شده ام می خواهم خود بیانیه را مورد بررسی قرار دهیم، چرا که بحث جنسیت زندگی و فراگیری آن کاملا روشن است و این ماجرا از سینما گرفته تا دانشگاهه مه جا وجود دارد. «نمی دانم آیا لازم است از دیدگاه جامعه شناسی به ماجرا بپردازم یا خیر و ممکن است صحبت های من خیلی خوشایند برخی افراد نباشد، به ویژه بین سینماگران که ممکن است میانمان زبان تخصصی مشترک کمتری وجود داشته باشد و همین باعث سخت تر شدن ماجرا می شود.» داستان تبعیض جنسیتی أظهر من

فجایع بزرگ ـ خانواده‌ی قالی‌باف در ترکیه ـ تشدید فاصله‌ی طبقاتی ـ فروپاشی اجتماعی ـ و دیگر هیچ …!

| گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی «جامعه ۲۴» درباره‌ی پی‌آمدهای سفر خانواده‌ی قالی‌باف، رئیس  #مجلس_شورای_اسلامی  با احمد بخارایی | منتشرشده در پنج‌شنبه ۱ اردی‌بهشت ۱۴۰۱ | نمایش گزارش | |  #احمد_بخارایی :  در این گفت‌و‌گو با پایگاه خبری ـ تحلیلی «جامعه ۲۴» به این موضوع‌ها اشاره داشتم: ـ ارتباط ارگانیک پدیده‌های زشت و زیبا در هر جامعه‌ای … ـ مرزبندی «خودی ـ غیر خودی» و مؤمن و غیر مؤمن در سیاست های گزینشی  #نظام_سیاسی  آمیخته با  #ایدئولوژی  که در ۴۳ سال اخیر فاجعه آفریده … ـ به جیب زدن میلیاردها دلار توسط «خودی‌ها» ناشی از دلال‌گری در فروش نفت در ایام  #تحریم  یا ناشی از باندبازی‌های جناحی راست و چپ … ـ ضعف بینایی و ضعف نگرش  #جامعه  در عدم مشاهده‌ی فجایع بزرگ اما مشاهده‌ی یک امر عادی در جامعه‌ای که خمیرمایه‌اش،  #تبعیض  است … ـ وجود ارتباط معنادار و ارگانیک بین رفتار خانواده‌ی  #قالیباف  با رفتار معلمی که موهای دانش‌آموز را تحقیرگونه قیچی می‌کند و شلیک گلوله به  #کول‌بر  در کوه‌های کردستان … ـ تشدید  #فاصله_طبقاتی  و تعمیق  #فروپاشی_اجتماعی  و شیوع  #بی‌تفاوتی_اجتماعی  به عنوان نمادهای این

فضای ناپاک اجتماعی!

| احمد بخارایی، جامعه‌شناس ۱ـ چرا نگفتم: «کثیف» و نوشتم: «ناپاک»؟ زیرا ذکر «کثیف» که جنبه‌ی «ایجابی» دارد ناظر بر یک «داوری» و قضاوت است که به نظر می‌رسد با جهت‌گیری سیاسی در‌هم آمیخته است اما ذکر «ناپاک» که جنبه‌ی «سلبی» دارد دارای ماهیت «اجتماعی» است زیرا در جامعه‌شناسی، «فضای پاک اجتماعی» دارای تعریف مشخصی است که مترادف با اخلاق اجتماعی، عدالت و انسانیت است. بنابراین ما از نگاه جامعه‌شناختی با درصد اطمینان زیاد می‌گوییم که فضای اجتماعی جامعه‌ی ایران که محصول سیاست‌های جمهوری اسلامی است «ناپاک» است. ۲ـ کمال خرازی (وزیر اسبق امور خارجه در دو دولت اصلاح‌طلب(!) سید محمد خاتمی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) امروز (یکشنبه هفت فروردین ۱۴۰۱) در کنفرانس دوحه در حاشیه‌ی نمایشگاه نظامی در کشور قطر مؤکداً گفت که سپاه پاسداران باید از فهرست تحریم‌های آمریکا حذف شود. به نظر می‌رسد اینک که مذاکرات برجامی به پایان راه نزدیک شده‌ و امکان حصول توافق نسبی بین ایران و آمریکا و رفع تحریم‌های‌ آزار‌دهنده، مهیا شده است کمال خرازی و حسین شریعتمداری (مدیر مسئول روزنامه‌ی کیهان) و امثال آن‌ها که رسماً از رهبری نظام اس

«وازکتومی» رژیم‌های ایدئولوژیک: روسیه ـ ایران

| احمد بخارایی، جامعه‌شناس ۱ـ گفته شد که اسلاوُی ژیژک، فیلسوف هفتاد‌و‌سه‌ساله‌ی اسلوونیایی در دفاع از اوکراینی‌ها برای مقاومت‌شان در مقابل هجوم گسترده‌ی این روزهای روسیه گفته است که: روسیه باید از سوی نظام جهانی «اخته» شود! ۲ـ «اخته‌سازی» (castration) یا حذف بیضه‌ها موجب از بین رفتن خصوصیات مردانه می‌شود و در حیوانات به منظور کاهش میزان شرارت و افزایش فرمان‌بری و در ضمن به قصد جلوگیری از زاد ‌و ‌ولد و نیز گاهی به منظور بهره‌برداری از مردان خدمت‌گذار در اندرونی (حرم‌سرا) صورت پذیرفته است. «اخته‌سازی» در یک روند «حذفی» و تقابلی صورت می‌پذیرد حال آن‌که به روش دیگری می‌توان از تداوم نسلی جلوگیری کرد که به جای جنبه‌های حذفی و تقابل دو‌قطبی، از جنبه‌ی دیالکتیکی و وجودی برخوردار است و آن «وازکتومی» است. «وازکتومی» یا نابارورسازی که انتقال اسپرم از مرد به زن را ناممکن می‌سازد هر چند میل جنسی را فقط اندکی کاهش می‌دهد اما موجب افزایش احتمال ابتلا به سرطان پروستات و سرطان ریه و کاهش طول عمر می‌شود. تفاوت زیادی بین اخته‌سازی و وازکتومی وجود دارد. همین حکایت قابل تسری به عرصه سیاست است، یعنی بین

مرگ انسان‌ها در حاشیه‌نشینی

تصویر
| گفت‌وگوی تلویزیون فارسی صدای آمریکا با احمد بخارایی درباره‌ی حاشیه‌نشینی و وضعیت کودکان کار | پخش‌شده در بخش خبری شامگاهی، سه‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۹ | فایل شنیداری  | گزیده | | احمد بخارایی: در این گفت‌وگوی کوتاه اشاره‌ای داشتم به: ۳۰درصد جمعیت کشور به عنوان حاشیه‌نشین، دو نوع حاشیه‌نشینی جغرافیایی و اجتماعی، بازتولید بی‌عدالتی و تبعیض و جرم در مناطق حاشیه‌نشین، سطح بالای باروری در این مناطق و بازتولید فقر در میان خانواده‌ها و …

بازنشر بیاینه: (ایران در مسیر فاجعه؛ ۱۲سال پس از سرکوب جنبش سبز)

توفیق داشتم این بیانیه‌ی اعتراضی را امضا کنم ( احمد بخارایی ) بیانیه ۲۸۰ تن از فعالان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق بشری در اعتراض به ادامه حصر غیر قانونی رهبران جنبش سبز | متن کامل و امضاها |

تزلزل ذاتی «عدالت اجتماعی» در ساختار جمهوری اسلامی!

| گفت‌وگوی تلویزیون فارسی صدای آمریکا با احمد بخارایی و کاظم کردوانی و مولود حاجی‌زاده درباره‌ی تبعیض و بی‌عدالتی در ساختار حکومت و اثرات آن در جامعه | پخش‌شده در برنامه‌ی خبری ۸، یک‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۲۰ | فایل شنیداری  (احمد بخارایی)   | فایل شنیداری  (کل برنامه) | | فایل ویدئویی  (احمد بخارایی)   | فایل ویدئویی  (کل برنامه)  | |  #احمد_بخارایی  در این گفت‌و‌گو به این موارد اشاره داشت: ۱ـ با چالش مواجه بودن مفهوم «عدالت اجتماعی» در رویکردهای سرمایه‌دارانه، سوسیالیستی و مارکسیستی تا آن‌جا که  #فریدریش_هایک ، آن را یک سراب می‌خواند … ۲ـ  مشاهده‌ی عریان و عیان  #بی‌عدالتی  اجتماعی و  #تبعیض  در شهرهای ایران در کوچه و خیابان … ۳ـ  دوقطبی‌شدن  #جامعه  و کم‌رمق بودن  #طبقه_متوسط  از جمله علت‌های محتوایی تشدید تبعیض در ایران … ۴ـ  تعداد زیاد مجرمان و تکرار مجدد جرم به شکل سازمان‌یافته‌تر پس از دوران حبس و نیز مهاجرت‌ها و فرار انسان‌ها از کشور به عنوان پی‌آمدهای وجود بی‌عدالتی اجتماعی در ایران … ۵ـ  روند ناقص  #هویت‌یابی  در ایران از پی‌آمدهای تبعیض … ۶ـ  نتایج یک نظر‌سنجی مبنی بر این‌

بازنشر بیاینه‌ی جمعی از آزاداندیشان در حمایت از همه‌ی زندانیان سیاسی

بیانیه‌ی بیش از ۴۰۰ نفر از اهالی فرهنگ و اندیشه و کنش‌گران اجتماعی و سیاسی در دادخواهی از کوتاهی عمدی در درمان بکتاش آبتین ( که به مرگ او منجر شد) و مطالبه‌ی آزادی همه‌ی زندانیان سیاسی و عقیدتی و نویسندگان در شرایطی که در روزهای اخیر، تکرار همین رویکرد را در مورد کیوان صمیمی و دیگر زندانیان آسیب پذیر شاهد هستیم. لطفا با امضای بیانیه از طریق این لینک صدای این دادخواهی باشید: https://chng.it/nbNkhrwcGn متن بیانیه : هجدهم دی‌ماه همزمان با سوگِ 176 قربانی بی‌دفاع پرواز تهران- کی یف، بکتاش آبتین شاعر، فیلم‌ساز و عضو زندانیِ کانون نویسندگان ایران پس از جنگی نابرابر با کرونا جان‌فدای آرمان‌ تحقق آزادی بیان و عقیده شد. آبتین، از ستارگان خاموشی‌ناپذیر راه آزادی و سانسورستیزی بود که در زندان از دریافت به‌موقع درمان‌های حیاتی محروم شد و وابستگان ناچار به خاکسپاری او تحت فشارهای شدید امنیتی شدند. بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن در سال 1399 به اتهام حضور بر مزار احمد شاملو و کشتگان راه آزادی، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده و همکاری در تدوین تاریخچه کانون نویسندگان ایران با 6 سال محکومیت

مهاجرت، فرار مغزها و پناهندگی: نابودی سرمایه‌های انسانی!

تصویر
| گفت‌وگوی تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی با احمد بخارایی و سعید پیوندی و مهدیه گلرو درباره‌ی فرار مغزها، فشار بر استادان دانش‌گاه و خویشاوندسالاری | پخش‌شده در برنامه‌ی صفحه‌ی ۲، پنج‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۲۲ |  پخش فایل شنیداری  | |  #احمد_بخارایی :  دراین گفت‌وشنود اشاره داشتم به موضوع‌هایی مانند، ۱ـ   دو دیدگاه « #جهان‌گرا » و « #ملی‌گرا » در تحلیل پدیده‌ی  #مهاجرت  و  #فرار_مغزها  و این‌که در ایران، «عوامل دفع از کشور» دارای ضریب اثرگذاری دو برابری نسبت به «عوامل جذب در کشورهای مقصد» در فرمول مهاجرت است … ۲ـ   مدافعان بی چون و چرای نظام حکم‌رانی در ایران تلاش داشته‌اند در یک نگاه «ساده‌انگارانه»، جذابیت‌های اقتصادی کشورهای مقصد را عامل عمده‌ی مهاجرت از ایران قلمداد کنند و نشر دهند اما در واقع، «عامل اقتصادی» (بی‌کاری و دست‌مزد و تبعیض و …) یکی از عوامل در کنار عناصر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که از جمله‌ی «عوامل دفع» از ایران و به بیان دیگر از جمله "موانع جذب به درون" و به ایران بوده است. تفاوت است میان: «موانع جذب به داخل» و «عوامل جذب به خارج» که اولی حکایت از «دفع» دارد … ۳

| درنگ | دانش‌گاه نیمه‌مرده!

تصویر
 

«آسمان» غیرت دینی: «زمین» سیاه دی‌ماه در روز آخر

| احمد بخارایی: ۱ـ پرواز بوئینگ ۷۳۷ متعلق به خط هوایی اوکراین (PS752)، عازم کی‌یف در ۱۸ دی ۱۳۹۸ با دو شلیک پدافند (بخوانید: آفند و حمله) هوایی سپاه، ابتدا بال‌هایش آتش گرفت و سپس در هوا منفجر شد و ۱۷۶ سرنشین مظلوم آن درجا جان باختند و پودر شدند. امروزه مسئولان سپاه «تکلیف‌محور» عنوان کرده‌اند که اگر این هواپیما را سرنگون نمی‌کردند آمریکا به ایران حمله می‌کرد و ده میلیون نفر کشته می‌شدند. این «توجیه» و پیش‌گویی از کجا آمده و بر چه بنیادی استوار است؟ خوابیم یا بیدار؟ ۲ـ در ۱۸ دی ۱۴۰۰ بزرگ‌مردی به نام بکتاش آبتین (مهدی کاظمی) عضو برجسته‌ی کانون نویسندگان به جرم اندیشه‌ورزی در ایام اسارت در زندان، غیر مستقیم به قتل رسید و جاودانه شد. بکتاش آبتین نویسنده، شاعر و کارگردان سینما ، کنش‌گری پرتوان و مبارزی آرمان‌گرا با کم‌تر از پنجاه سال سن بود. کشتن او هم «توجیه» می‌شود زیرا او را تشوش‌گر اذهان عمومی می‌خواندند! ۳ـ چندی قبل در تاریخ ۷ دی ۱۴۰۰ از خروج قانونی دکتر سعید مدنی به خارج از کشور برای استفاده از فرصت مطالعاتی در فرودگاه، بدون اطلاع قبلی جلوگیری شد و مأمورین اطلاعات سپاه بدون حکم ق

نشست «نسبت دیالکتیک با جامعه‌شناسی تفسیری»

تصویر
|  ورود به رویداد  |

حمایت «چهار جامعه‌شناس» از دکتر سعید مدنی

تصویر
| احمد بخارایی:   عزیزان من، ما را همراهی و دیگران را با بازنشر این پست مطلع کنید.  سپاس درحال بار کردن…

اثرات کوتاه و کم‌دامنه‌ی مذاکرات

| گزارش وب‌سایت عربی «الجزیره» درباره‌ی ماهیت مذاکرات در حال انجام در وین پیرامون " #برجام " در گفت‌وگو با  #احمد_بخارایی  | منتشرشده در چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰ | نمایش گزارش  | | احمد بخارایی:  در این گفت‌و‌گوی کوتاه اشاره داشتم به: ـ ضعف  #نظام_حکم‌رانی  در ایران به علت ناسازگاری تفاسیر مذهبی از " #سیاست " با رویکردهای نوین، ـ نتایج کم‌دامنه و موقتی آثار مذاکرات به مثابه قرص آرام‌بخش برای  #سرطان  اجتماعی، ـ تداوم سوء مدیریت‌ها و سوء استفاده‌ها از پول‌هایی که احتمالاً آزاد خواهند شد و …

مظلومان کارتن‌خواب، قربانی جهل حاکمیت و سکوت ما!

تصویر
| گزارش روزنامه‌ی «همشهری» از وضعیت گرم‌خانه‌ها در گفت‌وگو با  #احمد_بخارایی  | منتشرشده در دوشنبه ۶ دی ۱۴۰۰، شماره‌ی ۸۳۹۸ | نمایش گزارش |   فایل شنیداری | | احمد بخارایی:  دیروز متن کوتاهی در «روز(ی!)نا‌مه‌ی همشهری» از من چاپ شد که خلاصه‌‌ی بی‌خاصیت گفت‌و‌گوی مفصلی بود که در مورد کارتن‌خواب‌ها و لزوم تأسیس گرم‌خانه‌ها صورت گرفته بود. از دیروز تا امروز فکر می‌کردم که چه‌گونه بگویم که چه وضیت اسف‌باری داریم و چگونه روزنامه‌ها با «مرگ نسبی» مواجه شده‌اند (به رغم وجود اهالی مسئول و روشن‌ضمیر در رسانه‌ها) و چه‌گونه ترسیم کنم که این نظام  #حکم‌رانی  در حق همه از جمله « #دین » چه جفایی کرده است که بسا التیام‌بخش هم نباشد. تصمیم گرفتم مانند همیشه ابتدا فایل شنیداری را این‌جا قرار دهم تا بدون  #سانسور ، بشنوید و با متن منتشر شده مقایسه کنید و علاوه بر آن به زودی ویدئویی در این خصوص تهیه خواهم کرد و به نظرتان خواهم رساند. و اما در گفت‌وگوی دیروز اشاره داشتم به: ۱ـ  آگاهی همه‌گان حتی رانندگان «تحصیل‌ناکرده‌ی تاکسی» نسبت به لزوم وجود گرم‌خانه و سوپ داغ و  #مددکار_اجتماعی  برای کارتن‌خواب‌ها در دل

تحجرگرایی در شکایت نهادهای مذهبی علیه زنان در قم: جهان ذهنی بسته و فاقد کارکرد

تصویر
| گفت‌وگوی روزنامه‌ی «جهان صنعت» با احمد بخارایی، علی نجفی‌توانا و محمدتقی فاضل‌میبدی درباره‌ی شکایت نهادهای دینی و طلبه‌ها در قم از زنان | منتشرشده در شنبه ۴ دی ۱۴۰۰ | نمایش گزارش | | بخش‌هایی از گفته‌ی احمد بخارایی: … این طلاب کسانی هستند که جهان معرفتی و ذهنی بسته‌ای دارند، این‌ها کسانی هستند که در یک جهان‌بینی سنتی درجا می‌زنند و نتوانسته‌اند خود را به‌روز کنند و هنوز برای قواعد اجتماعی به ۱۴۰۰ سال قبل ارجاع می‌دهند. به عنوان مثال این افراد برای این‌که مشکل ازدواج زنان ۳۵ تا ۴۵ سال مجرد که گفته‌ ‌شده حدود پنج میلیون است را حل کنند، به جای آن‌که صورت ‌مسئله طراحی شود، صورت‌ مسأله را پاک می‌کنند و پیشنهاد چندهمسری و تعدد زوجات را می‌دهند، می‌خواهند برای هر مشکلی بر اساس یک جهان‌بینی توسعه‌نیافته یک راه‌حلی پیدا کنند، اما در یک جهان‌بینی بسته و قدیمی گیر کرده‌اند و در همان فضا راه‌حل پیدا می‌کنند … … در صورت چندهمسری باید دید که چه فردی توانایی این کار را دارد؟ عمدتاً افرادی که «سرمایه» دارند، بنابراین برای این افراد بستری فراهم می‌شود که برده‌ی جنسی بخرند، اما ظاهر آن استناد به آیات

دگردیسی یلدا: پول‌داران، "همه"ی شب‌ها در عیش یلدا!

| گزارش خبرگزاری موج درباره‌ی تأثیر گرانی و تغییر الگوی مصرف بر آیین شب یلدا در گفت‌وگو با احمد بخارایی | منتشرشده در سه‌شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۰ | نمایش گزارش | فایل شنیداری | | احمد بخارایی: مخاطبان می‌توانند محورهای اصلی حرف من را در فایل شنیداری ابتدا بشنوند (معمولاً شرط من برای گفت‌وگو با رسانه‌ها در اختیار گرفتن فایل شنیداری است تا بدون سانسور شما عزیران در جریان تحلیل قرار بگیرید!) و سپس متن مخابره شده را مطالعه کنند و فاصله‌ی بین این‌دو را ملاحظه فرمایند از جمله به این مطلب که در فایل شنیداری گفتم اما منتشر نشد توجه شود: "هویت مذهبی، آن‌چنان عرصه را بر دیگر ابعاد هویت مانند: گروهی و قومی و ملی و جهانی، تنگ کرده که جای نفس کشیدن باقی نگذاشته و این تمامیت‌خواهی ایدئولوژی شیعی در پیوند با قدرت، چهره‌ی انواع دیگر هویت‌ها را زخمی کرده است و نهایتاً این روند به ضد مذهب‌گرایی یعنی مذهب‌ستیزی بیش‌تر ختم می‌شود". می‌دانم عزیران شاغل در رسانه در بسیاری مواضع با من هم‌دل هستند اما "دیکتاتوری فرهنگی" برای همه‌ی ما خفقان ایجاد کرده است. "سرور و سور نصیب دراز دستانیست / ک

جرم و سرقت در ایران ناشی از فقر و وجود تبعیض: ریشه در ناکارآمدی نظام حکم‌رانی در سامان‌بخشی به ساختار اقتصادی

تصویر
| گفت‌وگوی تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی با احمد بخارایی درباره‌ی علل و پی‌آمدهای افزایش جرم و سرقت در جامعه | پخش‌شده در برنامه‌ی ۶۰دقیقه، یک‌شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۲۲ |  پخش فایل شنیداری  | پخش ویدئو: | اشاره‌ی احمد بخارایی در این گفت‌وگوی کوتاه ۷ دقیقه‌ای به: ـ مجرمین سه‌گانه‌ی یقه‌آبی ، یقه‌سپید و یقه‌طلایی و وجود مجرمین اصلی یقه‌طلایی در طبقه نوکیسه و وابسته به قدرت که دم به تله‌ی قانون نمی‌دهند، ـ نقش فشار اقتصادی در #سرقت و تأمین معیشت برای سارقان، ـ ورود سالانه‌ی یک میلیون پرونده‌ی قضایی فقط در یک استان یعنی آذربایجان شرقی نشان از رشد جرائم در کشور، ـ ابعاد چند‌گانه‌ی امنیت اجتماعی علاوه بر امنیت جانی شامل امنیت فکری و مالی، ـ ریشه‌ی دو نوع جرائم مربوط به جسم و معیشت و نیز جرائم مربوط به روان و خشونت در نابه‌سامانی اقتصادی.

درنگ | دانش‌جویان را چه شده است؟!

تصویر

درنگ | اعتراف دیرهنگام اصلاح‌طلبان: احتمال بروز خوشونت‌های گسترده‌ی گروهی و قومی

تصویر
| گفت‌وگوی طیبه سیاوشی با پایگاه خبری ـ تحلیلی قرن نو | دیدگاه شما

| عطر «طرح شفافیت در مجلس»: از حال رفتن حاکمیت با مشام آلوده!

| گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی «جامعه ۲۴» درباره‌ی طرح  #شفافیت_آرای_نمایندگان  در گفت‌وگو با  #احمد_بخارایی  | منتشرشده در یک‌شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰ |  نمایش گزارش  | | بخش‌هایی از صحبت احمد بخارایی در این گفت‌و‌گو: … در ضروری بودن « #شفافیت » برای هر جامعه‌ای که به دنبال رشد و  #توسعه  است تردیدی وجود ندارد، اما وقتی ویدئوی صحبت نماینده‌ی روحانی  #مجلس  در مخالفت با طرح شفافیت را مشاهده کردم با توجه به لحن و چیدمان سخنان او به این نتیجه رسیدم که ضریب هوشی و توان درک وی کم‌تر از حد متوسط است. این مسأله را از نماد‌های کلامی و حرکات می‌توان متوجه شد. با این حال این نماینده‌ی مخالف از یک جهت درست می‌گوید. در یک جامعه‌ی ناسالم که چند دهه است روابط خاص و نگاهی  #ایدئولوژیک  بر آن حاکم بوده و رانت‌هایی ریشه‌ای شده و پیرو رانت، خودی و غیرخودی و روابط پنهان شکل گرفته است، شفافیت معنادار نیست، زیرا که رویه‌ی جاری، پنهان‌کاری بوده و اگر بخواهید این رویه را تغییر دهید مرتکب عملی هنجارشکنانه شده‌اید … … وقتی از ۳۰ نماینده‌ی تهران تنها  #قالی‌باف  توانست حداکثر ۱۳ درصد از آرای افراد واجد شرایط رأی دادن در

| سیاست‌گذاری در گردونه‌ی ناکارآمدی و تکرار اشتباهات در ایران

تصویر
| گفت‌وگوی ماه‌نامه‌ی اقتصادی «آینده‌نگر» با  #احمد_بخارایی ، درباره‌ی «چالش‌های سیاست‌گذاری و تقدیرگرایی در آن» | منتشرشده در شماره‌ی ۱۱۳، آبان ۱۴۰۰ با عنوان اصلی «خانه به‌دوش» (مهاجرت نخبگان و فرار انسان‌ها و سرمایه‌ها) |  خواندن گفت‌وگو   |  کل مجله  | | احمد بخارایی: در این مصاحبه به این موارد اشاره کردم‌، ۱ـ  « #سیاست‌گذاری_عمومی » چهار وجه دارد که یکی مربوط به «شخص  #سیاست‌گذار » است. شخص سیاست‌گذار باید یک ذهن آماده و فعّال داشته و مواد خام در ذهن او حاضر و ناظر باشد. این مواد خام شامل تحصیلات، تخصص، علم، آمادگی و انگیزه است. یک جامعه‌ی خلّاق و پویا، یک ذهن فعّال را ایجاد می‌کند که متأسفانه در ایران جامد، شاهد شکل‌گیری ذهن‌های فعّال نبوده‌ایم … ۲ـ  وجه دوم «سیاست‌گذاری عمومی» مربوط به نمادهای عینی و مشهودات یعنی قوانین مدون در حوزه‌ی سیاست‌هاست که دو ویژگی باید داشته باشد: الف ـ شفافیت و قابلیت فهم، ب ـ امکان مداخله و کارآمدی در شرایط خاص و بحرانی در جامعه که متأسفانه در ایران هیچ کدام وجود ندارد … ۳ـ  وجه سوم، «عناصر محتوایی» لازم برای سیاست‌گذاری عمومی شامل پنج عنصر است از جمل