پست‌ها

🖌 ‎من ویروس #کرونا هستم! | اپیزود ۱

تصویر
من ویروس کرونا مسافری از چین که با تور #سیاست به ایران آمدم. «چگونه» آمدنم هرچه بود به سهولت انجام شد.
احتمالاً از #ووهان با ماهان، حدود چهار ماه پیش در دی نودوهشت، برای گشت‌وگذار به سرزمین شما قدم گذاشتم و حدود دو ماه به سهولت و بدون منع و حذر در راهپیمایی‌ها و اجتماعات و #انتخابات، گشت‌وگذار کردم. شما و مدعیان‌تان را اندکی عجیب یافتم. پس از دوم اسفند و پس از انتخابات #مجلس بود که صدای بگیر و ببند به گوشم رسید اما نوشدارو پس از مرگ سهراب بود. پس از آن هم به سختی به سفرم در کشورتان ادامه دادم تا امروز که پایان فروردین نودونه است و می‌خواهم در اردیبهشت ماه با فراغت بال به مسافرت ادامه دهم. طبیعتِ بسیاری از ما ویروس‌ها اشغال جایگاه فرماندهی سلول و صدور دستورات غلطی است که به بیماری و بسا مرگ می‌انجامد. ما به بدن‌های ضعیف حمله می‌کنیم تا آن‌ها بدانند خود مسئول مرگ‌شان هستند و اگر نمی‌توانند سالم زندگی کنند پس محکوم به سفر زود هنگام ابدی هستند. من آمدم تا گفته باشم اجتماع آدمیان در یک شهر و کشور و نیز در این کره‌ی خاکی تابع همین اصل است که: درست بی‌اندیش و درست رفتار کن و خود و پیرامون و ج…

«پسا کرونا»: تعبیری ناصحیح

وقتی سخن از «پسا» می‌رود بدون وقفه، ذهن به سمت «پسا مدرن» هدایت می‌شود. «مدرنیسم» شامل مفاهیم و نظریه‌های مندرج در بیش از چهار قرن بود و بر این اساس، دوره «پسا مدرن» که «شالوده‌شکنی» مدرنیسم را تعقیب می‌کرد معنادار می‌شد. «پست مدرنیسم» در تعارض محتوایی با فلسفه مدرنیسم و در تقابل با «دو‌گانه»‌های مطلق انگار بود. در «پسا مدرن»، تکثرگرایی و پلورالیسم به جای دوگانه‌های محتوم بازمانده از دوران «مدرن» نشست. در این دوره نوین، جنبش‌هایی مانند فمینیسم، سبزها، صلح‌گرایی و خلع سلاح هسته‌ای شکل گرفتند. با این تعریف از «پسا»، آیا می‌توان آینده نزدیک را «پسا کرونا» نامید؟ آیا «کرونا»، خود یک حلقه از حلقه‌های زنجیره «پسا مدرن» نیست؟ آیا دوره جدیدی از «دوگانه»‌ستیزی آغاز نشده‌است که این جنبش نوین هم در چارچوب مفهومی «پست مدرن» قابل تعریف و تبیین است؟ به نظر نمی‌رسد «کرونا» در دوره‌ای که به ناصحیح «پسا کرونا» نامیده‌شده‌است به چالش کشیده‌شود بلکه «کرونا» تداوم خواهد‌داشت به این معنا که «مفهوم کرونایی»، آینده را تحت‌الشعاع قرار خواهد‌داد. بر این اساس ما هم‌چنان در کرونا به سر خواهیم‌برد هر چند با ک…

نشست هم‌انديشی بررسی انتقادی گفتمان‌های قانونی و هنجاری ناظر بر كول‌بری و مرزنشينی

تصویر

نشست «نسبت خشونت سیاسی و بی‌اشتهایی شرکت در انتخابات»

تصویر

نشست پی‌آمدهای اجتماعی ـ اقتصادی بودجه‌ی سال ۱۳۹۹

تصویر

درنگ

تصویر

نشست خشونت علیه زنان

تصویر

نشست روشن‌فکری و دین‌داری | ۲

تصویر

نشست فلسفه‌ی مطالبه‌گری در علوم اجتماعی

تصویر

ریشه‌های بی‌اخلاقی اجتماعی

تصویر
… من تحليلی از اخلاق ارائه می‌کنم که در آن برای اخلاق اجتماعی سه مؤلفه قائل شده‌ام: مؤلفه‌ی اول، در سطح خرد، خود فرد است. اخلاق در رابطه‌ی فرد با خودش، عبارت است از داشتن عزت نفس، يعنی احترام‌گذاشتن به خود. در اين سطح، اگر کسی به خودش احترام گذاشت، می‌توان گفت اخلاق بهنجاری دارد و به واقعيت دست پيدا کرده است و همين عزت نفس، در سطح اجتماعی هم متبلور می‌شود؛ يعنی فرد احساس فاعليت پيدا میکند، حس می‌کند مختار است و مسئوليت اعمالش را می‌پذيرد. اما اگر عزت نفس در سطح خرد در فرد شکل نگيرد و فرد احساس کند مفعول و مجبور است نه فاعل و مختار، تبديل می‌شود به کسی که مقلد است و بر اساس عادت‌واره رفتار می‌کند. چنين شخصی وقتی با موانع مواجه می‌شود، چون احساس فاعليت و عزت نفس ندارد، رياکارانه رفتار می‌کند …
… مؤلفه‌ی دوم در تحليل من، در سطح ميانه، احترام به ديگریِ خاص است. اين ديگریِ خاص، يعنی اعضای خانواده و افراد نزديک به ما، مثل دوستان و اعضای گروه‌هایی که عضوشان هستيم. در اين سطح، فرد بايد بتواند تعريفی از خودش، در ميان ديگران خاص، داشته باشد و خود را در بين گروه ببيند و هنجارهايش را از گروه بگيرد…

نشست کودکان بی‌سرپرست، بد رپرست

تصویر

نشست روشن‌فکری و دین‌داری

تصویر

نشست نقد برنامه‌ی عصر جدید

تصویر
نسخه‌ی با کیفیت برنامه به‌زودی بارگذاری خواهد شد.

آیا برای شرکت در انتخابات «مجلس شورای اسلامی» در اسفند ۱۳۹۸ باید تجدید نظر کرد؟

| یادداشت ۵ | پنجمین مکث:۱ـ در مکث‌های یک تا چهار به جنبه‌های «محتوایی» دلائل عدم مشارکت در انتخابات اسفند ۹۸ پرداختم و اشاره داشتم به فرو کاهش‌های گسترده‌ی عناصر اصلی در نظام سیاسی که در سال‌های پس از انقلاب انتظار می‌رفت تحقق یابد اما به شدت «نزول» کرده‌است و به عنوان مثال، این عناصر عبارت بودند از: تقلیل «جمهوریت» به «حاکمیت»، تقلیل «اراده‌ی همگان» به «اراده‌ی سهام‌داران در قدرت»، تقلیل «مشروعیت» به «مشروع‌سازی با اجبار»، تقلیل «منافع همگان» به «منافع جناحی» و در نهایت، ایجاد تزلزل محتوایی در مفاهیمی مانند: امنیت، وحدت و اقتدار ملی! پس از آن در یادداشت‌های بعدی به موضوع «آشفتگی قضایی» و هجوم به خانواده‌های متهمین و نیز تدوین قوانینی که بسیاری نگاه‌های منتقدانه را «جرم سیاسی» تلقی می‌کند پرداختم و در آخرین یادداشت به تعریف «اپوزیسیون» اشاره کردم و نتیجه گرفتم که اپوزیسیون بودن منتقدان اجتماعی مثل نگارنده، متفاوت از اپوزیسیون بودن از نوع سیاسی است. اینک و در «مکث پنجم» به «روش» انتقاد جدی به روند موجود در مقام یک اپوزیسیون اجتماعی می‌پردازم.۲ـ آقای بهزاد نبوی از چهره‌های قدیمی و شناخ…

نشست خشونت خیابانی

تصویر

نشست اعتماد به حاکمیت و مشارکت اجتماعی، تبیینی روان‌شناختی

تصویر
| فایل صوتی |

 ویدئوی ضبط شده با کیفیت بالا بارگذاری و جایگزین خواهد شد.


نشست «فلسفه‌ی سیاسی ـ فلسفه‌ی دینی: تعارض یا توافق؟»

| سخن‌رانان: دکتر حمید پارسانیا دکتر بیژن عبدالکریمی دکتر احمد بخارایی
| برگزارکننده: انجمن جامعه‌شناسی ایران (گروه فلسفه‌ی علوم اجتماعی) با مشارکت انجمن علمی گروه علوم اجتماعی اسلامی دانش‌گاه تهران
🕒 زمان: ساعت ۱۵ تا ۱۷ 
⚠️با پوزش به دلیل محدود بودن سرعت اینترنت در سالن برگزاری، امکان پخش زنده وجود ندارد، نسخه‌ی ضبط شده بارگذاری خواهد شد.

نشست «موانع فعالیت ورزشی زنان»

تصویر
با توجه به رخداد خودسوزی دختر آبی (سحر خدایاری)
| سخن‌رانان: سعید مدنی (جامعه‌شناس و پژوهش‌گر) حسن محدثی (جامعه‌شناس دین)
| مدیر نشست: دکتر احمد بخارایی (جامعه‌شناس)
| برگزارکننده: انجمن جامعه‌شناسی ایران (گروه مسائل و آسيب‌های اجتماعی)
👇 گزارش نشست در:
📰 روزنامه‌ی شهروند: چاپی | آنلاین 📰 انجمن جامعه‌شناسی ایران

ظهر عاشورای ۱۹ شهریور و مظلومیت شهروندان

تصویر
به ظهر عاشورا در ۱۹ شهریور ۹۸ نزدیک می‌شویم. صدای طبل‌ها در دسته‌ی عزاداری از دور به گوش می‌رسد. دارم به امشب و شام غریبانی که شیعیان برای اسارت زینب و کاروان اسرای عاشورا به پا می‌دارند فکر می‌کنم. ذهنم به اطراف، پرواز می‌کند. هیاهویی در درونم به پا است. کجاییم و چه می‌کنیم؟ کدام‌یک از دردها را فریاد بزنم؟ چه می‌خواستیم و چه شد! برای مظلومیت و آزاده‌گی حسین، سینه‌ها چاک و امشب برای اسارت زینب، اشک‌ها سرازیر می‌‌شوند و این برای واقعه‌ای است که قرن‌ها قبل اتفاق افتاده. چگونه است که برای آن واقعه‌ی قدیمی دل‌ها می‌شکند و سینه‌ها از ضربت‌ها سرخ می‌شود اما به پیرامون خود توجه نمی‌شود؟ به نام حسین و زینب، حاکمیتی شکل می‌گیرد اما آن کجا و این کجا! دیروز شنیدیم دختر آبی، همان سحر خدایاری که چهار روز پیش در اثر خودسوزی در اعتراض به روند داد‌گاه‌ در بیمارستان جان باخت از سوی نیروهای امنیتی ابتدا خانواده‌اش فرا خوانده شدند و توجیه و تهدید شدند که مصاحبه‌ای نداشته باشند و سپس جسدش دفن و پس از آن خبر مرگش (بخوانید: قتل اجتماعی ـ سیاسی) دیروز منتشر شد. «سحر» در اسفند ۹۷ هنگام ورود به استادیوم آزادی…