درنگ | افول شدید سرمایه‌ی اجتماعی با عدم مشارکت در انتخابات مجلس!