مطبوعات و رسانه‌ها

کلیشه‌هایی که قائده‌ی ذهنی شده است ـ روزنامه‌ی شهروند ۱۳۹۴/۰۷/۱۸