مناظره درباره‌ی «آینده‌ی مقبولیت و جایگاه جمهوری اسلامی در بین اکثریت مردم؟!»

 برگزار شده در کانال ایران سربلند | ۲۴ اسفند ۱۴۰۲

| پخش جریان نشست ‌|

| احمد بخارایی: بیش از ۳ ساعت در خدمت مخاطبین و مشارکت‌کنندگانی که عمدتاً از اصول‌گرایان و انقلابیون بودند با جناب داریوش سجادی مناظره‌ی چالشی و در پایان بیش از یک ساعت با عزیزان حاضر گفت‌و‌شنود داشتم. در این جلسه به این موضوع‌ها اشاره کردم:

  • اکثریت ۶۸درصدی مردم ایران به عنوان مخالفان اصولی و ریشه‌ای با روند موجود حاکمیت در ایران بر اساس نتایج انتخابات اخیر مجلس،
  • تشدید روند فروپاشی اجتماعی و عقب‌گرد جامعه ناشی از سیاست‌های ناکارآمد نظام سیاسی از ۴ منظر معطوف به ۳ زمان: گذشته، حال و آینده،
  • هنجارستیزی ماهیت دین با دنیای عقلانیت،
  • تقابل‌ها و تعارضات فرصت‌سوزانه با نظام جهانی و آمریکا،
  • درگیر بودن ذهن طرف دوم مناظره در "تئوری توهم توطئه‌ی بین‌الملل"،
  • لزوم "تحول‌جویی" در مقابل ۳ مفهوم: اصول‌گرایی، اصلاح‌طلبی و براندازی،
  • احزاب فامیلی و ناکارآمد در ایران امروز و تشدید حوزه فرمان‌روایی رهبری،
  • افزایش آمار جرائم و نابسامانی‌ها در اثر وجود "فقر نسبی"،

… و موارد دیگر.