عامل انفجار در گذشته، حال و آینده: خشونت ساختاری در ایران!

نشست «عامل انتحار: جمهوری اسلامی، اسرائیل یا داعش؟»

  • برگزار شده در اتاق «طرح نو» در کلاب‌هاوس | یک‌شنبه ۲۴ دی 

احمد بخارایی: چیزی حدود ۵ ساعت در کلاب‌هاوس با آقایان علی‌رضا نامور حقیقی، بیژن عبدالکریمی، مسعود بهنود، فرج سرکوهی، تقی رحمانی و دیگر عزیزان پیرامون انفجار کرمان در سالگرد قاسم سلیمانی بحث چالشی داشتم و در این محورها گفت‌و‌شنود داشتیم:

  • تحلیل این رخ‌داد دردناک در سه سطح: خرد، میانه و کلان.
  • اشاره به وجود ۷ نوع خشونت در ایران شامل خشونت‌های: تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، علیه طبیعت و بالاخره خشونت جهانی. در باره‌ی هر یک از این انواع هفت‌گانه‌ی خشونت در ایران شاهد مثال‌هایی آوردم.
  • وجود مشروعیت "نسبی" نظام سیاسی در ایران ناشی از آمیختگی سه نوع اقتدار: سنتی، کاریزماتیک و قانونی.
  • وجود بحران مشروعیت سیاسی در ایران.
لطفا بشنوید و نقد فرمایید. سپاس

| پخش جریان مناظره (شنیداری) |