مرگ اصلاح‌طلبی: طلوع "تحول‌جویی"!

مناظره میان احمد بخارایی و احمد زیدآبادی با جستار «حال و آینده‌ی ایران»، برگزار شده در پایگاه خبری تحلیلی «دیدارنیوز» | منتشر شده در ۴ بهمن ۱۴۰۲

احمد بخارایی: حدود ۱۰۰ دقیقه با جناب احمد زیدآبادی گفت‌و‌شنود داشتم. در این جلسه به وجود انواع هفت‌گانه‌ی خشونت در ایران ناشی از افسردگی جمعی و نیز به چهار گزینه: تداوم وضع موجود، اصلاحات، انقلاب و بالاخره "تحول" برای آینده‌ی نزدیک ایران و مطلوب بودن گزینه‌ی چهارم اشاره کردم. هم‌چنین اشتراکات ماهیتی اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی در این‌جا را متذکر شدم. تهی شدن انتخابات مجلس از محتوا را هم یادآور شدم و در ادامه تأکید داشتم که فرصت برای نظام سیاسی محدود است و نظارت‌های محتوایی از رأس تا ذیل می‌بایست به نظارت‌های صوری و شکلی تبدیل شود تا از هرج و مرج ناشی از برخورد خشونت‌بار گروه‌های ذی‌نفع در آینده‌ی نزدیک جلوگیری شود که اگر تصادم براندازانه صورت پذیرد خشک و تر خواهند سوخت.

لطفا تأمل و نیز نقد فرمایید. سپاس