گریزناپذیری «تحول‌جویی» در ایران (۳)

پیام "تحول‌جویان" به نظام سیاسی ایران!

احمد بخارایی: به کنسول‌گری شما در دمشق حمله شد تا جلسه‌ی نظامیان جنگ‌طلب منهدم شود. اینک شما بازنده هستید زیرا وارد یک بازی "باخت ـ باخت" شده‌اید. اگر هم حمله‌ای کنید و پاسخ دهید بسا با پاسخ شدیدتری مواجه شوید و اگر هم پاسخ ندهید نشان از ضعف دارد. اما این مهم نیست. مهم این است که در سه نبرد، بازنده‌اید:

۱ـ نبرد تاریخی: آینده‌گان قضاوت مثبتی به عملکرد شما نخواهند داشت زیرا آتش‌افروزی در دنیا پسندیده نبوده و نخواهدبود.

۲ـ نبرد اجتماعی: جامعه و قشرهای اجتماعی عملکرد شما را نپسندیده‌اند زیرا در آخرین انتخابات مجلس در اسفند ۱۴۰۲ (بخوانید: نظرسنجی) بیش از ۶۰ درصد اعضای بالغ جامعه به ویژه در شهرهای بزرگ و در میان متخصصین و تحصیل‌کرده‌ها به شما پاسخ منفی دادند. 

۳ـ نبرد سیاسی: عملکرد شما در خارج مورد احترام اغلب مردم دنیا نیست و حتی بسیاری از فلسطینیان هم حضور شما را دخالت قلمداد می‌کنند به گونه‌ای که موجب کشته‌شدن تأسف‌بار بیش از سی‌هزار کودک و زن و مرد مظلوم فلسطینی شده است. در داخل هم مشروعیت سیاسی شما اگر دنیا را هم فتح کنید در مقابل علامت پرسش قرار دارد تا جایی که بسیار دیده می‌شود از حمله‌ی اسرائیل به کنسول‌گری‌تان و کشته‌شدن هفت فرمانده ارشد سپاه اظهار خرسندی می‌شود. چه واقعه‌ی زشتی!!!

چرا چنین است؟ 

برخی می‌گویند یک نظام سیاسی‌ای که از حضور یک جامعه‌شناس آکادمیک در زندان اوین هم هراسناک است و او را به زندان دماوند منتقل می‌کند چگونه می‌خواهد در دنیا حضور و کنش‌گری پسندیده‌ای داشته باشد. دکتر سعید مدنی، همکار صبور و اندیشمندمان را می‌گویم که جرمش انجام تحقیقات و نگارش کتاب بود و سال‌هاست در حصر و تبعید است.

واقعاً اندکی به عملکرد خود اندیشیده‌اید؟ شما که از یک فرد دانشگاهی این‌قدر هراس دارید چگونه می‌خواهید در چهار نبرد: نظامی، تاریخی، اجتماعی و سیاسی، پیروز شوید؟ 

یک لحظه تأمل و اندیشه بهتر از ده‌ها سال عبادت است. این حدیثی از پیشوایان خودتان است!