در جمع دانشجویان بسیجی دانشگاه علوم پزشکی ایران: چالش انتخابات!

نشست «مشارکت در انتخابات؛ آری یا خیر؟!»

مناظره مخالف و موافق

برگزار شده در دانش‌گاه علوم پزشکی ایران به میزبانی بسیج دانش‌جویی | چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ 

| پخش جریان مناظره |

احمد بخارایی: دیروز چهارشنبه ۹ اسفند در جمع دانش‌جویان بسیجی و غیر بسیجی دانش‌گاه علوم پزشکی ایران بیش از دو ساعت بدون تعارف در خصوص مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات بحث و گفت‌وشنود داشتیم. از بی‌اثر بودن انتخابات و مجلس گفتم که برخی دانش‌جویان بسیجی برآشفته شدند. از لزوم "تحول‌جویی" و تفاوتش با "براندازی" و "اصلاح‌طلبی" و نیز گفتم که امیدوارم دانش‌جویان بسیجی امروز همانند بسیجیان دوران جنگ باشند نه همانند بسیجیان امروز. از هیجانی بودن رأی‌اولی‌ها و مشارکت قومی و قبیلگی در بسیاری از شهرستان‌ها در ایام انتخابات گفتم. از تبدیل انتخابات این دوره‌ی مجلس به رأی‌گیری در مورد اصل نظام حرف زدم. موافقان و مخالفان حرف‌های من آزادانه و جسورانه صحبت کردند. جلسه‌ی خوبی بود و امیدوارم تکرار شود.

لطفاً فایل مربوطه را ملاحظه و نقد کنید. با سپاس