نشست بررسی «افق سیاسی پیش رو و انتخابات مجلس ۱۴۰۲»

| گفت‌وگو میان احمد بخارایی، احمد زیدآبادی و حسین قاضیان درباره‌ی آینده‌ی ایران با محوریت انتخابات پیش روی مجلس شورا، برگزار شده در اتاق «طرح نو در کلاب هاوس


| پخش جریان نشست (شنیداری) |

احمد بخارایی: در این گفت‌و‌شنود چهار ساعته با مشارکت حاضران به این موضوع‌ها با محوریت انتخابات چند ماه دیگر مجلس شورا پرداختم:

  1. بر اساس هر سه رویکرد عمده در فلسفه‌ی اخلاق سیاسی، رأی ندادن شهروندان در ایران یک کنش اخلاقی و مستدل به اندیشه بوده‌است.
  2. شرط شرکت بنده در #انتخابات پیش روی #مجلس شورا عبارت از پاسخ‌گویی به این پرسش عدالت‌خواهانه از سوی نظام سیاسی  است: چگونه و چرا افرادی مانند آقایان قالی‌باف و محسن رضایی (و قس علی‌هذا) طی چند دهه‌ی اخیر به ثروت دست یافته‌اند؟!
  3. برا اساس تحلیل روند مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره‌های گذشته، آمار مشارکت در اسفند ۱۴۰۲ کم‌تر از ۴۰ درصد و موجب تشدید بحران مشروعیت خواهد بود.

… موارد دیگر عطف به عملیات ناخوشایند #حماس علیه اسرائیل در ۱۵ مهر ۱۴۰۲ …