جای جامعه‌شناس در زندان نیست!

نشست «بزرگ‌داشت دکتر سعید مدنی» (جامعه‌شناس در زندان) با حضور:
فرزندان (صبا و یاسمن مدنی) و جمعی از همکاران انجمن جامعه‌شناسی ایران

  • برگزار شده در کلاب‌هاوس «پرتو» | شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲

احمد بخارایی: حدود چهار ساعت در کلاب‌هاوس در کنار دیگر عزیران به دعوت "پرتو" گرد هم اومدیم تا بزرگداشت یک جامعه‌شناس ارزشمند در زندان یعنی دکتر سعید مدنی رو برپا کنیم. من در چهار بخش به تحلیل مصاحبه‌ی اخیر ایشون در زندان با مفهوم مرکزی "گذارطلبی" و نیز به آثار پژوهشی ایشون در زمینه روسپی‌گری در ایران و هم‌چنین به رابطه‌ی دو مقوله‌ی "زندان" و "جامعه" و اثرات متقابل اونها پرداختم.

امیدوارم هر چه زودتر شاهد آزادی دکتر سعید مدنی و همه‌ی زندانیان سیاسی باشیم.