حکومت حتی تحمل جشن‌های فارغ‌التحصیلی را هم ندارد!

گفت‌وگوی «روزنامه توسعه‌ی ایرانی» با احمد بخارایی درباره‌ی برخورد حکومت با مردم


| بخشی از گفت‌و‌گو:

… نتیجه‌ی این برخوردها می‌شود همین دوقطبی شدن جامعه: بی‌حجاب در مقابل محجبه؛ بسیج دانشجویی در برابر دانشجوها؛ روحانیان در برابر غیر روحانیان؛ خودی‌ها در برابر غیر خودی‌ها، قدرت داخلی‌ در مقابل بین‌الملل و …! این‌ها جز تشدید خشونت و تنش چیزی در پی نخواهد داشت. حالا این جامعه می‌خواهد یک گروه، سازمان، دانشگاه، کشور یا حتی جامعه بین‌المللی باشد …