سرمایه‌ی اجتماعی در بستر فروپاشی اجتماعی در ایران ۱۴۰۳!

مناظره میان احمد بخارایی و محسن ردادی درباره‌ی افول سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی | برگزار شده در کانال «حرف نو» | ۱۶ اردی‌بهشت ۱۴۰۳

احمد بخارایی: حدود ۲ ساعت در موضوع «افول شدید سرمایه‌ی اجتماعی در ایران» در اردی‌بهشت ۱۴۰۳ با دکتر ردادی که مواضع اصول‌گرایانه داشتند مناظره و به محورهای زیر اشاره داشتم:

  • تعریف «سرمایه‌ی اجتماعی» در نگاه پاتنام، کلمن، بوردیو و کلاوس افه؛
  • رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی و دموکراسی؛
  • افول شدید سرمایه‌ی اجتماعی و کاهش اعتماد اجتماعی به نهادها و ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛
  • بیست و پنج شاخص کاهش سرمایه‌ی اجتماعی از جمله: تبدیل ضد ارزش به ارزش، ضعف در بنیان خانواده و آموزش و پرورش و رسانه‌ها و بنیادهای مذهبی، افول سلامت روانی جامعه، کاهش اعتقاد به معاد، نومیدی به آینده، نارضایتی اقلیت‌ها، افزایش دروغ‌گویی، مهاجرت‌ها و فرارها، سیاست‌زدگی دین، نبود احساس امنیت اقتصادی، افزایش اختلاس، امنیتی کردن جامعه و موارد دیگر؛
  • کاهش شدید میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورا به رغم به کار گرفتن همه‌ی اهرم‌ها و فشارهای سیاسی، امنیتی و دینی از سوی نظام سیاسی؛
  • تعداد ۲۵هزار اعدام در جمهوری اسلامی معادل ۱۰ برابر تعداد اعدامیان در دوره‌ی ۴۶ساله‌ی آپارتاید و تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی؛
  • جنبه‌ی امنیتی و سیاسی طرح عفاف و حجاب؛
  • تشدید روند «فروپاشی اجتماعی» در ایران با صفت «اسلامی» در موضوعات و پدیده‌ها؛ و …

لطفاً فایل‌های مربوطه را ملاحظه و نقد کنید. سپاس