تحریم یا مشارکت!

مناظره‌ی احمد بخارایی و محمد فاضلی درباره‌ی انتخابات مجلس ۱۴۰۲ به میزبانی رسانه‌ی گفت‌وگومحور «آزاد»

احمد بخارایی: حدود دو ساعت و نیم با دکتر محمد فاضلی مناظره داشتم. ایشان از امضاکنندگان بیانیه‌ی ۱۱۰ اصلاح‌طلب برای جلب مشارکت مردم در انتخابات مجلس بودند. در ابتدا به نتایج یک نظرسنجی اشاره کردم که حکایت از میزان ۹۲درصدی مردم در مخالفت با این موضع اصلاح‌طلبان داشت. پس از آن به شش تعارض مفهومی و خلاف واقع بودن این بیانیه اشاره داشتم. سپس از چهار زاویه، فاقد کارکرد بودن مجلس و انتخابات را کاویدم. نهایتاً نتیجه گرفتم که شرکت نکردن در انتخابات مجلس، یک موضع از سوی "تحول‌جویان" است که ضمن هشدار جدی به نظام حکم‌رانی، دربردارنده‌ی پتانسیل نفوذ به شیارهای موجود در درون حاکمیت است به گونه‌ای که موضع برخی عناصر سیاسی مخالف سیاست‌های حاکم را تقویت می‌کند.