مشارکت یا عدم مشارکت!

مناظره میان احمد بخارایی و سعید لیلاز به میزبانی «عبدی مدیا»

احمد بخارایی: گفت‌‌و‌شنود مفصلی داشتم با جناب سعید لیلاز که مدافع مشارکت به نفع آقای پزشکیان است. محور صحبت‌های من پیرامون علل «عدم مشارکت تحول‌جویان» در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری بود. اشاره‌ی من عمدتاً به ضعف اصلاح‌طلبان در کم‌توجهی به نقصان و ناکارآمدی ساختارها در ایران و نیز به جامعه‌ی توتالیتر در ایران و دیکتاتوری ایدئولوژیک بود. به عدم امکان تحقق وعده‌های آقای پزشکیان هم اشاره داشتم و موضوعات دیگر …

پربازدیدها

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۸): اگر من جای مسعود پزشکیان بودم انصراف می‌دادم!

تحریم یا مشارکت!

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۶): بیدارباش «تحول‌جویان»!

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۴): «تحول‌جویان» هوشیار باشند!

به مرگ می‌گیرند که به تب راضی شویم!