انتخابات_ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۱۵): «تحول‌جویان» (رأی نمی‌دهند) عاقلند و کنش‌گر!

مبانی جامعه‌شناختی «رأی ندادن»

| #احمد_بخارایی:‌ بنا به گفته‌ی #ماکس_وبر چهار نوع کنش داریم که دوتای آن‌ها «عقلانی»اند: معطوف به هدف و معطوف به ارزش.
«کنش عقلانی معطوف به هدف» بر پایه «درست بودن» استوار است اما «کنش عقلانی معطوف به ارزش» بر مبنای «خوب بودن» است. 
در #رفتار_رأی‌دهی، کنش عقلانی معطوف به هدف بر محوریت روش یعنی «انتخاب» استوار است اما دال مرکزی کنش عقلانی معطوف به ارزش عبارت از «موضوع» است، یعنی قبل از کنش‌گری، یک گزاره‌ی ارزشی، ملاک کنش خواهد بود مانند این که گفته شود: «خوب را انتخاب خواهیم کرد و از انتخاب بد، حذر می‌کنیم». بر این اساس کنش رأی ندادن، یک کنش عقلانی معطوف به ارزش است. در این فضای کنش‌گرانه اخلاق و ارزش و عناصر پیرامونی و فرابخشی در یک مجموعه‌ی خردورزانه مد نظر است و بالطبع، مقام انسانیت هم ارج نهاده می‌شود به گونه‌ای که آلت دست قرار نمی‌گیرد.
وقتی شما می‌بینید که مواضع و شعارهای به ظاهر خوب و متعالی یک کاندیدا امکان تحقق ۲۰ درصدی هم ندارد این به معنای «بد بودن» است که در مقایسه با «بدتر» (تثبیت وضع موجود») پا به صحنه گذاشته است.

و اما چرا #رأی_ندادن، یک «کنش‌گری عقلانی معطوف به هدف» (علاوه بر «ارزش») هم هست!؟
هدف «تحول‌جویان» تغییر ساختارهای ناکارآمد در حوزه‌های: فرهنگ، اجتماع، سیاست و اقتصاد است. انتخاب «بد» بین بد و بدتر نمی‌تواند ما را به هدف رهنمون سازد اما بالعکس، سازی که امروز «#تحول‌جویان» در #عدم_مشارکت و رأی ندادن می‌نوازند صدایش یک سال دیگر به گوش اصلاح‌طلبان کوته‌قامت و حتی گروه‌هایی از #اصول‌گرایان #ضد_توسعه خواهد رسید و این همان «هدف» است که تکوین «#آگاهی_اجتماعی» به عنوان پیش‌درآمد تحول در آیند‌ه‌ی نزدیک خواهد بود! این همان «#کنش‌گری» معطوف به هدف» است.

کسانی که #رأی می‌دهند فاقد مبنای جامعه‌شناختی‌اند و رفتارشان، نه معطوف به هدف تحول‌جویانه و نه معطوف به ارزش است و فقط اهداف دم‌دستی و جناح‌طلبانه‌ی کور و منافع فردی را مد نظر دارند. 
«صدایی از زمان آینده‌ی نزدیک (حدود یک سال دیگر) به گوش می‌رسد ... «#پزشکیان، رأی ما رو پس بده»!

پربازدیدها

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۸): اگر من جای مسعود پزشکیان بودم انصراف می‌دادم!

تحریم یا مشارکت!

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۶): بیدارباش «تحول‌جویان»!

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۴): «تحول‌جویان» هوشیار باشند!

به مرگ می‌گیرند که به تب راضی شویم!