انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۴): «تحول‌جویان» هوشیار باشند!

احمد بخارایی: ۳ سال پیش در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری گفتم که هوشیاران در انتخابات مشارکت نمی‌کنند و اجازه می‌دهند توپ در زمین حاکمیت بچرخد تا تضادهای درونی، پخته و متبلور شود. اصلاح‌طلب‌‌های کوچک حکومتی کاندیدا شدند و آقای مهرعلیزاده به نفع آقای همتی کنار رفت و همه‌ی رأی اصلاح‌طلبان حکومتی در حمایت از عبدالناصر همتی دو و نیم میلیون معادل ۴ درصد واجدان اعطای رأی در کشور شد! از این‌که نهایتاً حاکمیت یک‌دست و آقای رئیسی انتخاب شد خوش‌حال بودیم زیرا خرداد ۳ سال بعدش یعنی خرداد ۱۴۰۳ و تضاد منافع و سقوط هلیکوپتر را می‌دیدیم.

اینک نیز «تحول‌جویان» با «کنش‌گری سلبی» خود و با عدم مشارکت در انتخابات نمایشی، اجازه می‌دهند عناصر داخل حاکمیت، بیش از پیش در صحنه متحد «قدرت» و «ثروت» بازی کنند و تضاد منافع‌شأن از زیر زمین به هویدایی رسد.

در جامعه‌ای که انسداد‌های ساختاری به ویژه در بخش «ایدئولوژی قدرت» وجود دارد باید دقیق و هوشیار بود.

جامعه‌ی ما برای برون رفت از بن‌بست‌ها پیچ و خم‌های زیادی را پیش رو دارد!

پربازدیدها

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۸): اگر من جای مسعود پزشکیان بودم انصراف می‌دادم!

تحریم یا مشارکت!

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۶): بیدارباش «تحول‌جویان»!

به مرگ می‌گیرند که به تب راضی شویم!