⟩ «انتصاخابات» ریاست‌جهموری در بستر «فروپاشی اجتماعی»!

⟩⟩ گفت‌وگوی عبدی مدیا با احمد بخارایی درباره‌ی رفتار جامعه با انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری | ۱۷ خرداد ۱۴۰۳


| احمد بخارایی: حدود ۹۰ دقیقه پاسخ‌گوی پرسش‌های «عبدی مدیا» بودم و به این موضوعات پرداخته شد:

۱ـ احتمال «کاهش مشارکت» مردم در #انتخابات پیش روی #ریاست‌جمهوری و هم‌گونی این انتخابات با سال ۱۴۰۰،

۲ـ مواضع «#تحول‌جویان» در #عدم_مشارکت در انتخابات و اتخاذ تاکتیک «#کنش‌گری_سلبی» و «نظارت فعال» در بازی عناصر سیاسی در چر‌خه‌ی قدرت با هدف «برجسته‌سازی تضادهای منفعتی متحدان #قدرت و #ثروت»،

۳ـ معنای «#دوقطبی» شدن جامعه‌ی ایران به عنوان مؤلفه‌ی #فروپاشی_اجتماعی،

۴ـ «بن‌بست ایدئولوژیک» برآمده از اتحاد نامیمون قدرت و ثروت،

۵ـ سه مؤلفه: #مشارکت، #اعتماد و #شبکه‌سازی در «#سرمایه_اجتماعی»،

۶ـ تحلیل «#رفتار_رأی‌دهی» در #انتخابات_مجلس و ریاست‌جمهوری در دو دوره‌ی اخیر،

۷ـ چهار پرسش از «کاندیداها» شامل:
الف: چگونه می‌خواهید به «نفت‌خوری» پایان بخشید؟
ب: با شکاف دهشتناک طبقاتی چه خواهید کرد؟
پ: با زندانیان مظلوم سیاسی‌ ـ امنیتی در سراسر کشور چه خواهید کرد؟
ت: با مسئله‌ی #حجاب اجباری چه خواهید کرد؟

۸ـ تعارض «نگاه جامعه‌شناسانه» با نگاه انقلابی و براندازانه،

۹ـ تقابل #نظام_سیاسی با «#طبقه_متوسط»،

۱۰ـ فریاد گسترده و تاریخی زنان برای تساوی حقوق تحت لوای حمایت از «#پوشش_اختیاری»،

۱۱ـ ضعف «نخبگان» در ایران.

لطفا ملاحظه و نقد فرمایید.

پربازدیدها

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۸): اگر من جای مسعود پزشکیان بودم انصراف می‌دادم!

تحریم یا مشارکت!

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۶): بیدارباش «تحول‌جویان»!

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۴): «تحول‌جویان» هوشیار باشند!

به مرگ می‌گیرند که به تب راضی شویم!