انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۱): تشدید بحران «مشروعیت»!

احمد_بخارایی: ۸ تیر ۱۴۰۳ حدود ۶۰ درصد واجدان اعطای رأی در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت نخواهند کرد زیرا:

  1. قرار است فردی شبیه به ابراهیم رئیسی انتخاب (بخوانید: منتصب) شود. به نظر نمی‌رسد سه برابر شدن نرخ دلار در دوره‌ی ۳ ساله گذشته‌ی ریاست‌جمهوری ایشان، چنگی به دل بزند و بلکه دل‌آشوبه می‌آورد.
  2. پاشنه آشیل مواضع کاندیدای ریاست‌جمهوری در ایران در نگاه حدود نیمی از شهروندان عبارت از دو پدیده است: 
    • با لایحه‌ی عفاف و حجاب و با پوشش اختیاری چه خواهد کرد؟!
    • زندانیان سیاسی و این مظلومان را چگونه فریادرس خواهد بود؟!
  3. آمدن کاندیداهای اعتدالی و اصلاح‌طلب‌ (دو مفهومی که دست‌مالی و از محتوا، تهی شده‌اند) در بهترین شرایط ممکن هم کارساز نخواهد بود زیرا باز هم سرسپرده هستند و نهایتاً حدود ۴ درصد، آمار مشارکت در انتخابات را افزایش می‌دهند.