ترانه "برای …": فریاد یک زندگی معمولی!

"ترانه‌های اعتراضی"، عنوان سلسله نوشتاری بود که خانم دکتر #فریبا_نظری (#جامعه‌شناس) در کانال تلگرامی‌شان منتشر کردند.

#ترانه_اعتراضی، عبارتی که از آغاز #اعتراضات اخیر موسوم به جنبش #زن‌زندگی‌آزادی، بسیار نام آن‌ را شنیده‌ایم.

شاید بتوان در تعریفی ساده و کوتاه گفت، ترانه‌ی اعتراضی بیان‌گر احساسات مشترک گروهی از انسان‌ها درباره‌ی یک رخداد یا یک مفهوم یا یک پدیده‌ای است که ازسوی آن‌ها مورد #اعتراض، شامل رد یا مطالبه‌؛ قرار می‌گیرد. 

کارکردهای ترانه‌های اعتراضی: 

۱-هدف‌مندی

۲- کنش‌گرانه و مطالبه‌گرانه

۳-همراهی کننده‌ی جنبش‌های اجتماعی یا سیاسی یا اقتصادی

۴- پیش‌برندگی جنبش

۵- معرفی به خارج‌ از جغرافیای محدود جنبش 

۶- ایجاد هم‌دلی با موضوع اعتراضی #جنبش

۷- آگاهی و اطلاع‌رسانی درباره‌ی موضوع مورد اعتراض (#نقد و رد یا #مطالبه)

✅ ترانه‌ی اعتراضی در ایران در چند دوره قابل توجه و تأمل است:

۱- دوران #مشروطیت 

۲- #انقلاب سال ۱۳۵۷(پیش‌ از پیروزی و پس‌ از آن)

۳- #جنبش_سبز

۴- جنبش: #زن_زندگی_آزادی

 نوشتار پژوهشی خانم دکتر فریبا نظری در هشت بخش، مرور و نگاهی بر ترانه‌های اعتراضی ایران در این چهار دوره و سال‌های میانی این دوره‌ها داشت که در کانال تلگرامی ایشان منتشر و در مرور هر دوران به سه محور اشاره شده‌است:

۱- بازه‌ی زمانی دوره

۲- ویژگی‌های محتوایی و شکل و فرم ترانه‌های اعتراضی هر دوره

۳- معرفی تولیدکنندگان برخی‌از پرتکرارترین و مشهورترین نمونه‌های ترانه‌های اعتراضی هر دوره.

تکمله تحلیل ایشان به عنوان آخرین بخش سخن‌‌شان را در اینجا بخوانید که قابل تامل است: 👇

https://t.me/Sociologyofsocialgroups/1069

پربازدیدها

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۸): اگر من جای مسعود پزشکیان بودم انصراف می‌دادم!

تحریم یا مشارکت!

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۶): بیدارباش «تحول‌جویان»!

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۴): «تحول‌جویان» هوشیار باشند!

به مرگ می‌گیرند که به تب راضی شویم!