اعمال فشارهای روانی و اجتماعی عامل پیری جمعیت است / پیر کردن جمعیت غیر عادی است نه پیر شدن!

| گفت‌وگوی پایگاه خبری تحلیلی رکنا با احمد بخارایی درباره‌ی فشارهای روانی و اجتماعی

| نمایش گزارش |

| بخشی از صحبت احمد بخارایی: در ایران و با توجه به نظام سیاسی و شرایطی که در این چند دهه جامعه با آن مواجه بوده است، باعث شده که جمعیت به سمت پیر شدن اجباری پیش برود و این، بیش از حدی که انتظار می‌رفت بود که می‌گوییم: پیر کردن جمعیت! هنجارشکنی و تقابل با الگوهای سنتی، تا یک حدی در جامعه‌ای که در حال گذار به سمت مدرن شدن است منطقی تلقی می‌شود؛ اما وقتی این مهم بیش از حد و تبدیل به شرایط آنومیک و بی‌هنجارانه (شرایطی که افراد در خلأ به سر می‌برند) می‌شود، نشان از شرایط و فشارهای بیرونی است. اجبار، همان چیزی است که نظام حکم‌رانی به نحوی در جامعه حاکم کرده است و بیش از حدی که انتظار می‌رفت این شرایط به جامعه فشار می‌آورد به طوری که نتایج آن را در انواع آسیب‌های اجتماعی مشاهده می‌کنید.

پربازدیدها

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۸): اگر من جای مسعود پزشکیان بودم انصراف می‌دادم!

تحریم یا مشارکت!

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۶): بیدارباش «تحول‌جویان»!

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۴): «تحول‌جویان» هوشیار باشند!

به مرگ می‌گیرند که به تب راضی شویم!