فروپاشی اجتماعی به فروپاشی سیاسی می‌انجامد!

| مناظره‌ی احمد بخارایی با یک چهره‌ی اصول‌گرا به میزبانی پایگاه خبری تحلیلی دیدار درباره‌ی اعتراضات سراسری جنبش #زن_زندگی_آزادی

| نمایش گزارش بخش ۱ | ویدئو، بخش ۱ | فایل شنیداری، بخش ۱ |

| نمایش گزارش بخش ۲ | ویدئو، بخش ۲ | فایل شنیداری، بخش ۲ |

| بازتاب در خبرنامه‌ی گویا |