دود شدن طبقه‌ی متوسط: هنر حاکمیت!

| یادداشت #احمد_بخارایی برای کانال «خبر فوری» درباره‌ی حذف #طبقه_متوسط | منتشرشده در یک‌شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱