نشست «۲۸ مرداد ۱۳۳۲؛ امروز و فردا»


| برگزارشده به مناسبت سال‌گرد برکناری محمد مصدق، در فضای کلاب‌هاوس «گروه جامعه‌شناسی سیاسی» انجمن جامعه‌شناسی ایران با حضور  صادق زیباکلام، کمال اطهاری، عباس نعیمی جورشری و احمد بخارایی


| یادداشت احمد بخارایی:

در این میزگرد:

  1. ضمن مطرح کردن مواردی از وجود #آزادی محدود در زمان #پهلوی‌، از دکتر زیباکلام پرسیدم: چه‌گونه است که شما مدعی شده‌اید «مطلقاً» در زمان پهلوی‌ آزادی وجود نداشت؟ و بحث تداوم یافت.
  2. با اشاره‌ای که به ویژگی‌های دکتر محمد مصدق در زمینه‌های خانوادگی و منش سیاسی داشتم روش سیاست‌گذارانه‌ی او به نقد کشیده شد.
  3. بحث شد که: چرا مصدق، بی‌بدیل بود؟
  4. نقش نیروهای خارجی شامل انگلیس و آمریکا در کودتا یا رخ‌داد ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بحث شد.
  5. فراز و فرودهای #فقه_سیاسی_شیعی به نمایندگی #آیت‌الله_کاشانی مورد توجه واقع شد.روند حرکت نمایندگان جبهه ملی تا #بختیار و #بازرگان را مورد اشاره قرار دادم 
  6. و این پرسش مطرح شد که چرا در مواقع «اضطرار» به عنوان «وسیله» از این جریان استفاده شده و چرا این ملیون تن به این «بازی» داده‌اند؟
  7. نهایتاً این پرسش را کاویدیم که: اگر امروز مصدق می‌بود چه سرنوشتی می‌داشت؟ …