دیدگاه احمد بخارایی نامزد انتخابات هیأت مدیره‌ی انجمن جامعه‌شناسی ایران

| #احمد_بخارایی: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۵ و ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ #انتخابات هیأت مدیره‌ی #انجمن_جامعه‌شناسی_ایران به صورت آنلاین برگزار خواهد شد و من هم یکی از کاندیداها هستم. حسب‌الامر مرجع انتخابات، یک فایل صوتی برای تبلیغ مواضع انتخاباتی، ضبط و ارسال شد که در این پست هم موجود است. در این فایل کوتاه به این موارد اشاره کردم:

  • لزوم برخورداری کاندیداها از سه ویژگی: دقت علمی، جسارت و انگیزه‌ی کافی،
  • انتقادات به انجمن #جامعه‌شناسی در سه سطح خرد، میانه و کلان در عدم ارتباط ارگانیک و پویا بین اعضای انجمن و بین گروه‌های انجمن و بین مرکز و دفاتر استان‌ها و نیز عدم ارتباط ارگانیک بین انجمن و سازمان‌های بیرونی و انفعال نسبی انجمن نسبت به #فروپاشی_اجتماعی در ایران،
  • لزوم اتخاذ روش دیالکتیک در فعالیت‌های داخلی و بیرونی #انجمن_جامعه‌شناسی به مثابه ایجاد حلقه‌ی رابط بین مراکز دانش‌گاهی و جامعه‌ی تشنه‌ی آگاهی.

پربازدیدها

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۸): اگر من جای مسعود پزشکیان بودم انصراف می‌دادم!

تحریم یا مشارکت!

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۶): بیدارباش «تحول‌جویان»!

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۴): «تحول‌جویان» هوشیار باشند!

به مرگ می‌گیرند که به تب راضی شویم!