فجایع بزرگ ـ خانواده‌ی قالی‌باف در ترکیه ـ تشدید فاصله‌ی طبقاتی ـ فروپاشی اجتماعی ـ و دیگر هیچ …!

| گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی «جامعه ۲۴» درباره‌ی پی‌آمدهای سفر خانواده‌ی قالی‌باف، رئیس #مجلس_شورای_اسلامی با احمد بخارایی | منتشرشده در پنج‌شنبه ۱ اردی‌بهشت ۱۴۰۱

| نمایش گزارش |

#احمد_بخارایی: در این گفت‌و‌گو با پایگاه خبری ـ تحلیلی «جامعه ۲۴» به این موضوع‌ها اشاره داشتم:

ـ ارتباط ارگانیک پدیده‌های زشت و زیبا در هر جامعه‌ای …

ـ مرزبندی «خودی ـ غیر خودی» و مؤمن و غیر مؤمن در سیاست های گزینشی #نظام_سیاسی آمیخته با #ایدئولوژی که در ۴۳ سال اخیر فاجعه آفریده …

ـ به جیب زدن میلیاردها دلار توسط «خودی‌ها» ناشی از دلال‌گری در فروش نفت در ایام #تحریم یا ناشی از باندبازی‌های جناحی راست و چپ …

ـ ضعف بینایی و ضعف نگرش #جامعه در عدم مشاهده‌ی فجایع بزرگ اما مشاهده‌ی یک امر عادی در جامعه‌ای که خمیرمایه‌اش، #تبعیض است …

ـ وجود ارتباط معنادار و ارگانیک بین رفتار خانواده‌ی #قالیباف با رفتار معلمی که موهای دانش‌آموز را تحقیرگونه قیچی می‌کند و شلیک گلوله به #کول‌بر در کوه‌های کردستان …

ـ تشدید #فاصله_طبقاتی و تعمیق #فروپاشی_اجتماعی و شیوع #بی‌تفاوتی_اجتماعی به عنوان نمادهای این جامعه‌ی فاقد کارکرد و مذهب‌زده …

توجه: اگر فقط و فقط پنجاه درصد آن‌چه که متذکر شده‌ام مطابق واقعیت باشد پس در چه جامعه‌ای زندگی و چرا مماشات می‌کنیم؟!

(امیدوارم اهالی #رسانه در داخل و خارج با تخصص و تعهد و خروش بیش‌تری در انعکاس تحلیل‌های جامعه‌شناختی بکوشند که زمان به ضرر مردم ایران در حال سپری شدن است.)