تزلزل ذاتی «عدالت اجتماعی» در ساختار جمهوری اسلامی!

| گفت‌وگوی تلویزیون فارسی صدای آمریکا با احمد بخارایی و کاظم کردوانی و مولود حاجی‌زاده درباره‌ی تبعیض و بی‌عدالتی در ساختار حکومت و اثرات آن در جامعه | پخش‌شده در برنامه‌ی خبری ۸، یک‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۲۰

| فایل شنیداری (احمد بخارایی) | فایل شنیداری (کل برنامه) |

| فایل ویدئویی (احمد بخارایی) | فایل ویدئویی (کل برنامه) |

#احمد_بخارایی در این گفت‌و‌گو به این موارد اشاره داشت:

۱ـ با چالش مواجه بودن مفهوم «عدالت اجتماعی» در رویکردهای سرمایه‌دارانه، سوسیالیستی و مارکسیستی تا آن‌جا که #فریدریش_هایک، آن را یک سراب می‌خواند …

۲ـ مشاهده‌ی عریان و عیان #بی‌عدالتی اجتماعی و #تبعیض در شهرهای ایران در کوچه و خیابان …

۳ـ دوقطبی‌شدن #جامعه و کم‌رمق بودن #طبقه_متوسط از جمله علت‌های محتوایی تشدید تبعیض در ایران …

۴ـ تعداد زیاد مجرمان و تکرار مجدد جرم به شکل سازمان‌یافته‌تر پس از دوران حبس و نیز مهاجرت‌ها و فرار انسان‌ها از کشور به عنوان پی‌آمدهای وجود بی‌عدالتی اجتماعی در ایران …

۵ـ روند ناقص #هویت‌یابی در ایران از پی‌آمدهای تبعیض …

۶ـ نتایج یک نظر‌سنجی مبنی بر این‌که حدود ۹۰درصد شهروندان در سال ۱۳۹۰ نسبت به وجود عدالت اجتماعی در ایران نظر مساعد نداشتند و اینک پس از گذشت ۱۰ سال دیگر، شرایط بدتر شده‌است …

۷ـ اشاره به نگاه فیلسوف اجتماعی «#مایکل_سندل» که یکی از ابعاد چهارگانه‌ی عدالت را «مرزهای اخلاقی بازار» می‌داند شامل مصداق‌هایی مانند: سربازی، فرزندآوری، تعلیم و تعلم، مجازات مجرمان و پذیرش شهروندان جدید، که بر اساس دیدگاه مایکل سندل، در ایران اسلامی توزیع برابر و عادلانه‌ی فرصت‌ها متزلزل است زیرا خودی و غیر خودی وجود دارد و عدالت با چالش جدی مواجه است …