اثرات کوتاه و کم‌دامنه‌ی مذاکرات

| گزارش وب‌سایت عربی «الجزیره» درباره‌ی ماهیت مذاکرات در حال انجام در وین پیرامون "#برجام" در گفت‌وگو با #احمد_بخارایی | منتشرشده در چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

| نمایش گزارش |

| احمد بخارایی: در این گفت‌و‌گوی کوتاه اشاره داشتم به:

ـ ضعف #نظام_حکم‌رانی در ایران به علت ناسازگاری تفاسیر مذهبی از "#سیاست" با رویکردهای نوین،

ـ نتایج کم‌دامنه و موقتی آثار مذاکرات به مثابه قرص آرام‌بخش برای #سرطان اجتماعی،

ـ تداوم سوء مدیریت‌ها و سوء استفاده‌ها از پول‌هایی که احتمالاً آزاد خواهند شد و …