دگردیسی یلدا: پول‌داران، "همه"ی شب‌ها در عیش یلدا!

| گزارش خبرگزاری موج درباره‌ی تأثیر گرانی و تغییر الگوی مصرف بر آیین شب یلدا در گفت‌وگو با احمد بخارایی | منتشرشده در سه‌شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۰

| نمایش گزارش | فایل شنیداری |

| احمد بخارایی: مخاطبان می‌توانند محورهای اصلی حرف من را در فایل شنیداری ابتدا بشنوند (معمولاً شرط من برای گفت‌وگو با رسانه‌ها در اختیار گرفتن فایل شنیداری است تا بدون سانسور شما عزیران در جریان تحلیل قرار بگیرید!) و سپس متن مخابره شده را مطالعه کنند و فاصله‌ی بین این‌دو را ملاحظه فرمایند از جمله به این مطلب که در فایل شنیداری گفتم اما منتشر نشد توجه شود: "هویت مذهبی، آن‌چنان عرصه را بر دیگر ابعاد هویت مانند: گروهی و قومی و ملی و جهانی، تنگ کرده که جای نفس کشیدن باقی نگذاشته و این تمامیت‌خواهی ایدئولوژی شیعی در پیوند با قدرت، چهره‌ی انواع دیگر هویت‌ها را زخمی کرده است و نهایتاً این روند به ضد مذهب‌گرایی یعنی مذهب‌ستیزی بیش‌تر ختم می‌شود".

می‌دانم عزیران شاغل در رسانه در بسیاری مواضع با من هم‌دل هستند اما "دیکتاتوری فرهنگی" برای همه‌ی ما خفقان ایجاد کرده است.

"سرور و سور نصیب دراز دستانیست / که دست برده ز هر سوی خوان یغما را"

(استاد فریدون وحیدا، جامعه‌شناس و شاعر متعهد)