جرم و سرقت در ایران ناشی از فقر و وجود تبعیض: ریشه در ناکارآمدی نظام حکم‌رانی در سامان‌بخشی به ساختار اقتصادی

| گفت‌وگوی تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی با احمد بخارایی درباره‌ی علل و پی‌آمدهای افزایش جرم و سرقت در جامعه | پخش‌شده در برنامه‌ی ۶۰دقیقه، یک‌شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۲۲

پخش فایل شنیداری | پخش ویدئو:

| اشاره‌ی احمد بخارایی در این گفت‌وگوی کوتاه ۷ دقیقه‌ای به:

ـ مجرمین سه‌گانه‌ی یقه‌آبی، یقه‌سپید و یقه‌طلایی و وجود مجرمین اصلی یقه‌طلایی در طبقه نوکیسه و وابسته به قدرت که دم به تله‌ی قانون نمی‌دهند،

ـ نقش فشار اقتصادی در #سرقت و تأمین معیشت برای سارقان،

ـ ورود سالانه‌ی یک میلیون پرونده‌ی قضایی فقط در یک استان یعنی آذربایجان شرقی نشان از رشد جرائم در کشور،

ـ ابعاد چند‌گانه‌ی امنیت اجتماعی علاوه بر امنیت جانی شامل امنیت فکری و مالی،

ـ ریشه‌ی دو نوع جرائم مربوط به جسم و معیشت و نیز جرائم مربوط به روان و خشونت در نابه‌سامانی اقتصادی.