شعارهای توخالی

| گزارش روزنامه‌ی جهان صنعت درباره‌ی فشار اقتصادی بر مردم در گفت‌وگو با احمد بخارایی | منتشرشده در سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰، شماره‌ی ۴۸۵۹
| نمایش گزارش: 👇 
https://jahanesanat.ir/?p=212330

| احمد بخارایی: بنده در سال ۱۳۹۴ در انجمن جامعه‌شناسی ایران درخصوص فقر نشستی برگزار کردیم و در آن نشست برای نخستین‌بار خط فقر در شهرهای بزرگ را ماهی پنج میلیون تومان محاسبه کردم، اما همکاران ما به این مورد اعتراض کردندکه بنده اغراق می‌کنم. همچنین دو سال پیش دوباره خط‌فقر را برای خانواده چهار نفره هشت میلیون تومان اعلام کردیم، این درحالی است که امروزه خط فقر در شهرهای بزرگ مرز ۱۰ میلیون تومان را هم رد کرده است. در نتیجه از آن زمان تاکنون ما جامعه‌شناس‌ها بارها هشدار دادیم که محرومان به بهانه‌های مختلف اعتراض می‌کنند و ماهیت آن هم سیاسی نیست بلکه اقتصادی است. ولی طی این سال‌ها همه در خواب بودند و صدای ما به گوش کسی نرسید. در حال حاضر هم وضعیت به همین منوال است. البته قضیه اعتراض محرومان امری جدید نیست. وی گفت: دولت‌ها به نفع مردم شعار می‌دهند ولی تاکنون عملی نشده است. چه بسا در این دوران اختلاف طبقاتی بیشتر شده و نوکیسه‌ها پولدارتر شدند. در نتیجه روند افزایش فاصله طبقات منجر به افزایش نارضایتی جامعه می‌شود. به نظرم بهتر است دولت کمتر شعار حمایت از محرومان دهد زیرا وقتی اجرایی نمی‌شود نارضایتی مردم بیشتر می‌شود. هیچکدام از شعار‌های دولت‌ها عملی نمی‌شود زیرا به لحاظ ساختاری امکان‌پذیر نیست.