نشست «فلسفه‌ی سیاسی ـ فلسفه‌ی دینی: تعارض یا توافق؟»

| سخن‌رانان:
دکتر حمید پارسانیا
دکتر بیژن عبدالکریمی
دکتر احمد بخارایی

| برگزارکننده:
انجمن جامعه‌شناسی ایران (گروه فلسفه‌ی علوم اجتماعی)
با مشارکت انجمن علمی گروه علوم اجتماعی اسلامی دانش‌گاه تهران

🕒 زمان: ساعت ۱۵ تا ۱۷ 

⚠️با پوزش به دلیل محدود بودن سرعت اینترنت در سالن برگزاری، امکان پخش زنده وجود ندارد، نسخه‌ی ضبط شده بارگذاری خواهد شد.