نشست «طرح تقویت مشارکت اجتماعی دختران تا ۱۲ سال»


تلاش من در جهت توصیف، تبیین و تحلیل پدیده‌ها و مسائل اجتماعی ایران معطوف به «آینده» است… منتظر دریافت نظر شما پیرامون تحلیل ارائه‌شده هستم. با سپاس: 👇 .
| https://t.me/drbokharaei | www.dr-bokharaei.com |
. #احمد_بخارایی #جامعه #مشارکت_اجتماعی #مشارکت_اجتماعی_دختران . ❇️ نشست «طرح تقویت مشارکت اجتماعی دختران تا ۱۲ سال» . 👥 کارشناسان: احمد بخارایی، پریسا سادات موسوی، ژاسنت صلیبی، علیرضا حسن‌زاده، فاطمه راکعی | برگزارکننده: پژوهش‌گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 🗓 دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ . بخش‌هایی از سخن‌رانی احمد بخارایی: .
… شرط اولیه‌ی شکل‌گیری «مشارکت»، اعتقاد به وجود آزادی و برابری در بین انسان‌ها است. ما نمی‌توانیم «جزیره‌ای» به پدیده‌ی مشارکت نگاه کنیم، یعنی نمی‌شود در خانواده، آزادی باشد اما در جامعه نباشد… باید در سطح کلان دید که آیا در یک جامعه‌ای که دعوی مشارکت‌جویی دارد آزادی و برابری وجود دارد یا خیر؟ … … اگر در یک جامعه، فرهنگ سیّال و فرهنگی که تن به تعامل ندهد وجود نداشته‌باشد و فرهنگ‌های دیگر را « مهاجم» قلمداد کند و وارد تعامل جهانی نشود و رویکرد دیالکتیکی به عناصر فرهنگی‌اش نداشته‌باشد و آماده‌ی پذیرش عناصر مخالف خود نباشد و سنتزی را برنتابد سخن گفتن از آزادی در آن جامعه، «مهمل» است. بدیهی است که «آزادی» در هر جامعه‌ای در بستر فرهنگی اش شکل می گیرد و افسار گسیخته نخواهد بود اگر فرهنگ آن جامعه، دامن گستراند و اهل تسامح باشد و الا آزادی هم افسار پاره می‌کند … … شرط دوم برای تحقق «مشارکت»، شیوع این آگاهی است که: « مشارکت، یک حق است!» … … شرط سوم برای تقویت مشارکت شهروندان، «فرآیندی» دیدن آن است. اگر «مشارکت» را مرتبط با اجزای دیگر جامعه نبینیم، «مشارکت»، سطحی است و به نوعی آب در هاون کوبیدن است … … شرط چهارم ایجاد مشارکت، این که آن را ماهیتاً و جوهراً، «عمیق» و نیز «گسترده» بدانیم. اگر چنین نباشد علایق و استعداد دانش‌آموزان ، کشف و درک نمی‌شود و از خودبیگانگی در جامعه تشدید می‌شود … … هزاران جلسه از نوع نشست امروز در این کشور تشکیل شده است اما چرا جامعه، «آخ» هم نمی‌گوید؟ چرا جامعه حساسیت خودش را از دست داده‌است؟ زیرا ساختار سیاسی نمی‌تواند مدیریت فرهنگی پویایی داشته‌باشد فلذا رسانه و آموزش و پرورش ما بیمار است … … تقویت میل به مشارکت در بین دانش‌آموزان در سطح «خرد» زمانی معنادار و دارای کارکرد می‌شود که در سطح کلان به ساختارها و ابتدا به ساختار سیاسی توجه شود. آن وقت می‌توان در مدارس به تقویت روان‌شناسانه‌ی میل به مشارکت‌جویی دست زد …
A post shared by Ahmad Bokharaei احمد بخارایی ـ (@dr.bokharaei) on