جوانان، رها شده در جامعه

انتقاد مدیرگروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی از عملکرد جزیره‌ای وزارت ورزش و جوانان

| 📰 گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان Isna |

📑 محورهای گفت‌وگو:

… اقدامات جزیره‌ای در حوزه‌ی جوانان از سوی نهادهای متولی به ویژه وزارت ورزش و جوانان، پاسخ‌گوی آسیب‌های این حوزه نیست …
… اولین خطا همین است که وظایف یک محیط آکادمیک و دانشگاهی و وظایف یک انجمن علمی را وزارت ورزش و جوانان برای خود قائل است و دقیقاً بخشی را که باید به آن توجه داشته باشد، جزء وظایف‌شان نمی‌دانند …
… اگرچه معاون سامان‌دهی امور جوانان در این وزارت معتقد است مسئولیت پرداختن به آسیب‌های اجتماعی جزء وظایف این معاونت نیست، اما درواقع باید پرسید که چرا پرداختن به موضوعات، آسیب‌ها و مسائل حوزه‌ی جوانان در حیطه‌ی کار وزارت ورزش و جوانان نیست؟ …
… اگر این نهاد در این حوزه مسئولیتی ندارد چه کسی باید وارد عمل شود؟ …
… در جامعه‌ی ما وقتی از بالا نسبت به همه چیز شک و تردید وجود دارد و کسی که می‌خواهد کار داوطلبانه انجام دهد باید از هزار توی وزارت کشور بگذرد و مجوز بگیرد، تا چه حد می‌توان به تشکل‌های مردم‌نهاد امید بست؟ …
… گاهی بین دولتمردان، امور کوچک، بزرگ جلوه می‌کنند و امور بزرگ، به نظر کوچک می‌رسند. این مشکل گریبانگیر مسئولان حوزه‌ی جوانان نیز شده است …