«وقتی که دیگر دیر است»

پیرامون فریب خوردن دختران از سوی یک خواننده‌ی پاپ در تهران


  • … ابهامات در عنوان مجرمانه «تجاوز به عنف» به حدی است که امکان دارد دو قاضی برای یک پرونده‌ی مشخص دو حکم متفاوت صادر کنند. همین مسأله باعث می‌شود که زن‌ها در چنین شرایطی نتوانند از حق و حقوق خود به خوبی دفاع کنند …
  • … همه‌ی افراد به دنبال گروه‌های مرجع هستند. قربانیان حادثه‌ی فریب خوردن دختران توسط یک خواننده‌ی پاپ هم از این امر مستثنی نیستند. در شرایط بحران گروه مرجع، گروه خواننده‌های زیرزمینی می‌شوند یک گروه مرجع دلچسب …
  • … همه‌ی این موارد دلچسب و فریبنده برای یک دختر شهری که به دنبال شنیده شدن صدایش و دیده شدن چهره‌اش و به دنبال فرصت‌های بهتر برای ادامه‌ی زندگی است، باعث می‌شود تا فرآیند اعتمادسازی شکل بگیرد …
  • … به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بین جوان ما و جامعه گسل و گسست ایجاد شده و عمیق هم هست …
  • … در شرایطی که رسانه‌ی رسمی در این جامعه نتواند سواد رسانه‌ای را تقویت کند تا مخاطبش از توان استدلال برخوردار شود، طبیعی است که دختر جوان شهری فریب وعده‌ها را بخورد …
  • … در جامعه‌ای که «اندیشه» تقویت نشود احساس کور و عاطفه‌ی ناقص و هیجانات، گسترش می‌یابد و بیشترین قربانیان در این جامعه، دخترانی هستند که از امنیت اجتماعی و روانی برخوردار نیستند …