نظام اجتماعی ما اجازه‌ی رشد کسب‌وکارهای نو را نمی‌دهد

بررسی جامعه‌شناسی پیرامون تأثیر وضعیت اجتماعی بر کسب‌وکارهای نوین در گفت‌وگو با ماهنامه‌ی آینده‌نگرمنتشر شده در دی‌ماه سال ۱۳۹۶