میزان انعکاس مطالبات و آسیب‌های اجتماعی در شعارهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری ۱۳۹۶