مطالعه‌ی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع‌های خیابانی در بندر عباس


نویسنده‌گان: احمد بخارایی، بهرام بیات، طاهره پرکیانی
نشریه: پژوهش‌نامه‌ی نظم و امنیت انتظامی