نقد چهارچوب تحلیلی مواجهه با فساد و رانت‌جویی در مقالات فارسی‌زبان

 

نویسنده‌گان: احمد بخارایی، حمیدرضا غریبی
نشریه: فصل‌نامه‌ی مدیریت سازمان‌های دولتی