نشست "کار جنسی زنان: مواجهه با مسئله‌ی تن‌فروشی در ایران" در انجمن جامعه‌شناسی ایران