مقاومت یا تروریسم؟

مناظره‌ی احمد بخارایی و سجاد صفارهرندی درباره‌ی فلسطین، و جنگ حماس و اسرائیل به میزبانی رسانه‌ی گفت‌وگومحور «آزاد»


| منبع |

احمد بخارایی: به دعوت انجمن دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف، مناظره‌ای صریح و چالشی به مدت دو ساعت با یکی از نمایندگان تفکر نظام سیاسی در ایران پیرامون حمله‌ی حماس به اسرائیل داشتم و به این محورها اشاره کردم:

  1. علل مخالفت اکثر ایرانیان با هر نوع انسان‌کشی منتج از نتایج جنگ بی‌فرجام و ابهام‌آلود ایران و عراق،
  2. حمله‌ی داعش‌وار حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)،
  3. پیش‌روی‌های اسرائیل در خاک فلسطین پس از دو جنگ شکست‌بار اعراب با او در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷ و پیش‌روی اسرائیل در این حمله‌ی اخیر حماس بر اساس روند تاریخی،
  4. جنگ نیابتی ایران با اسرائیل در خاک فلسطین،
  5. تشدید فشارها به ایران از سوی جامعه‌ی جهانی پس از فروکش کردن آتش جنگ حماس و اسرائیل طی دو سه ماه آینده،
  6. تحلیل عمل‌کرد جنگ خشونت‌بار و نیابتی ایران در چارچوب سه رویکرد جامعه‌شناختی: کارکردگرایی ساختاری، تضاد و تعامل‌گرایی نمادین.
  7. تحت‌الشعاع قرار گرفتن "امنیت ایران" با "امنیت جمهوری اسلامی" به ناصواب و خطا