تبعیض، احساس فقر، جرائم: جامعه‌ی آشفته و منتظر ایران!

گفت‌وگوی پایگاه خبری ـ تحلیلی «برهان خبر» با احمد بخارایی درباره‌ی میزان مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ | منتشر شده در ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

| پخش گفت‌وگو: | بخش ۱ | بخش ۲ |

| #احمد_بخارایی: حدود یک ماه قبل در اوایل خرداد ماه ۱۴۰۳ با سایت خبری ـ تحلیلی «برهان خبر» این گفت‌وگو انجام شد. در آن زمان هنوز نامزدهای #انتخابات_ریاست‌جمهوری ثبت‌نام نکرده بودند، بنابراین تحلیل من از میزان احتمالی مشارکت به آن ایام باز می‌گشت. ظاهراً نظام حکم‌رانی با #تأیید_صلاحیت آقای #پزشکیان و به صحنه آمدن #اصلاح‌طلبان (پس از زمان این گفت‌و‌گوی من با سایت برهان خبر) در صدد برآمد تا میزان #مشارکت کم‌تر از انتخابات #ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نشود! 
در این ضبط تصویری به این موضوعات اشاره داشتم:

۱ـ تحلیل #رفتار_رأی‌دهی در #انتخابات گذشته،

۲ـ بحران #مشروعیت ناشی از روند کاهشی #مشارکت_سیاسی،

۳ـ ایدئوژیک و توهم‌گرا بودن نظام حکم‌رانی در دهه‌های گذشته،

۴ـ جامعه‌ی ایران: آشفته‌ی منتظر!،

۵ـ نقد نقش جامعه‌شناسان در ایران،

۶ـ «خود‌انتقاد» نبودن #نظام_سیاسی در ایران،

۷ـ نق زدن صاحبان قدرت و انگشت اتهام را به سمت «دیگری» گرفتن عناصر حاکمیت،

۸ـ وجود کثیر راه‌های برون‌رفت از #قانون، به معنای وجود سیستماتیک و ساختاری #فساد در ایران،

۹ـ نقش دو دسته‌ی: عوامل درون‌قانونی و برون‌قانونی در ایجاد #فساد_ساختاری،

۱۰ـ نفی «#عدالت» با تشدید #شکاف_طبقاتی،

۱۱ـ «احساس #فقر» ناشی از «#تبعیض»، عامل جرائم و

۱۲ـ #فروپاشی_اجتماعی در ایران، معلول «احساس ناکارآمدی» شهروندان!

پربازدیدها

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۸): اگر من جای مسعود پزشکیان بودم انصراف می‌دادم!

تحریم یا مشارکت!

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۶): بیدارباش «تحول‌جویان»!

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۴): «تحول‌جویان» هوشیار باشند!

به مرگ می‌گیرند که به تب راضی شویم!