مرگ انسان‌ها در حاشیه‌نشینی

| گفت‌وگوی تلویزیون فارسی صدای آمریکا با احمد بخارایی درباره‌ی حاشیه‌نشینی و وضعیت کودکان کار | پخش‌شده در بخش خبری شامگاهی، سه‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۹

| فایل شنیداری | گزیده |

| احمد بخارایی: در این گفت‌وگوی کوتاه اشاره‌ای داشتم به: ۳۰درصد جمعیت کشور به عنوان حاشیه‌نشین، دو نوع حاشیه‌نشینی جغرافیایی و اجتماعی، بازتولید بی‌عدالتی و تبعیض و جرم در مناطق حاشیه‌نشین، سطح بالای باروری در این مناطق و بازتولید فقر در میان خانواده‌ها و …