پررنگ بودن نقش مسائل اقتصادی در افزایش آمار خودکشی

موضوع اشتغال در افزایش خودکشی بسیار مؤثر است. چراکه، نبود اشتغال باعث رواج برخی از انحرافات در میان جوانان می‌شود.

زمانیکه یک جوان هیچ شغل و سرگرمی‌ای نداشته باشد ناخودآگاه به‌سمت رفتارهای پرخطر می‌رود. متأسفانه کشور از نظر اقتصادی و اشتغال در شرایط خوبی به سر نمی‌برد و همین موضوع باعث بالا رفتن آمار خودکشی در کشور می‌شود. مدیرگروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران در ادامه با اشاره به خودکشی‌های نوظهور می‌گوید: نوجوان‌هایی که دست به خودکشی‌های جدید و نوظهور می‌زنند می‌خواهند به نوعی پیام خود را به اطرافیان‌شان برسانند. به‌همین علت قبل از خودکشی تصویر و صدای خود را ضبط می‌کنند. بخارایی با تأکید بر اینکه تعداد زیادی از جوانان دچار مشکل هویت‌یابی هستند، ادامه می‌دهد: این بحران باعث می‌شود تا آنها برای پر کردن خلأهای خود دست به خودکشی‌های جدید بزنند و به سمت رفتارهای پرخطر بروند. البته، شبکه‌های اجتماعی هم باعث بالا رفتن جسارت جوانان و نوجوانان برای انجام این رفتارها می شود.