تحلیل جامعه‌شناختی عوامل اثرگذار بر رفتارهای وندالیستیمطالعه‌ی موردی در کلان‌شهر مشهد

نویسنده‌گان: احمد بخارایی، محمدحسن شربتیان
نشریه: مجله‌ی پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی


پربازدیدها

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۸): اگر من جای مسعود پزشکیان بودم انصراف می‌دادم!

تحریم یا مشارکت!

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۶): بیدارباش «تحول‌جویان»!

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ (۴): «تحول‌جویان» هوشیار باشند!

به مرگ می‌گیرند که به تب راضی شویم!