نشست «اصلی‌ترین مسئله‌ی جامعه‌ی ایران در چهار نگاه»

با حضور هاشم آقاجری، جواد غلامرضا کاشی، حسین راغفر و احمد بخارایی بررسی شد:
ابرمسأله‌ی جامعه ایران؛ ادغام دین و دولت، اقتصاد رفاقتی، زوال حیات سیاسی یا جابجایی خرده‌نظام‌ها؟

فایل صوتی سخنرانی دکتر بخارایی | آلبوم عکس‌های برنامه

گزارش برنامه در انجمن اندیشه و قلم