"لزوم رساندن صدای فقر در جامعه و مسیولیت رسانه‌ها" در گفت‌وگو با ایرنا