خانم هاشمی آیا مردم را احمق فرض می‌کنید؟ ـ ارزش ۱۳۷۸/۱۰/۱۶ - ‏دعوت به مشاهده